Nieuws

Zoeken op categorie

Innovatieve Klimaatprestatiecontracten voor energie-efficiënt lokaal patrimonium

2022/04/27 |

Binnenlands Bestuur

28 april 2022 - Steden en gemeenten die hun patrimonium diepgaand energetisch moeten renoveren tegen 2030 om de verscherpte klimaatdoelstellingen te halen, kunnen daarvoor gebruik maken van Klimaatprestatiecontracten. Het gaat om innovatieve aanbestedingen tussen lokale besturen en bedrijven om meerdere publieke gebouwen tegelijk diepgaand te renoveren, waarbij de vergoeding afhangt van het resultaat. Het zijn de bedrijven die selecteren welke set van maatregelen nodig is, om doeltreffend de CO²-uitstoot te reduceren. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers : “Een duurzaam klimaatbeleid is kostenefficiënt en levert zelfs geld op. Met de Klimaatprestatiecontracten bieden wij de lokale besturen een methode aan om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen in samenwerking met private spelers. We kunnen projecten veel sneller op deze manier beginnen te realiseren.”

Terug

In oktober vorig jaar sloot de Vlaamse regering op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers een contract af met de lokale besturen. 293 Vlaamse steden en gemeenten ondertekenden het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) met verschillende concrete doelstellingen, zoals het planten van 1 extra boom per inwoner tegen 2030. Een andere doelstelling van het LEKP is de CO2 uitstoot van publiek gebouwen tegen 2030 met 40 procent verminderen.   Europa vraagt inmiddels een verscherpt engagement tegen 2030 van 55 procent CO2-reductie.

Maar hoe kunnen lokale besturen op 8 jaar tijd hun zwembaden, bibliotheken, gemeenten, sporthallen … duurzaam renoveren of heropbouwen? Zo’n operatie vraagt financiële middelen en veel know-how. Een lokaal bestuur kan dit niet alleen en moet een beroep doen op de private markt.  

Vlaams minister Bart Somers: “Een ambitieus klimaatbeleid is noodzakelijk om  de opwarming van de aarde tegen te gaan, maar het houdt ook veel economische opportuniteiten in. Een ambitieus klimaatbeleid draait rond innovatie, creëert jobs en welvaart. De private markt staat te springen om mee te werken en we moeten hierop inzetten, zij weten hoe we dit het beste aanpakken.”

Lokale besturen die hun patrimonium duurzaam willen renoveren kunnen met private bedrijven een klimaatprestatiecontract afsluiten. Dat zijn lange termijncontracten met energiedienstenbedrijven die garanderen dat de beoogde energiebesparingen gehaald worden. Het lokaal bestuur bepaalt welke openbare gebouwen in aanmerking komen voor renovatie, de private speler bepaalt de manier waarop.

“Het principe om met energiedienstenbedrijven samen te werken bestaat al langer, maar tot nu toe ging het om kleinere energiebesparende maatregelen zoals LED-installaties of de installatie van energiezuinige verwarmingssystemen. Als we de Vlaamse en Europese klimaatdoelstellingen willen behalen, zullen we een versnelling moeten bijschakelen. De Klimaatprestatiecontracten zijn bedoeld voor grotere projecten om versneld meerder openbare gebouwen tegelijk aan te pakken. Het zijn de privébedrijven zelf die bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn om de beoogde energieverlaging te realiseren. De financiering kan verschillende modellen kennen, maar een groot deel zal door de publieke sector worden gedragen. Contracten kunnen afgesloten worden over langere termijnen en de vergoeding van de ESCO’s wordt afhankelijk gemaakt van de gerealiseerde energiebesparingen”, aldus Bart Somers.

De Waterduivel

De Klimaatprestatiecontracten hebben al hun nut bewezen, maar zijn onvoldoende bekend. Lokale besturen zullen dit systeem moeten aanwenden als ze de doelstellingen tegen 2030 willen behalen. Vandaag werden verschillende spelers daarom samengebracht tijdens een rondetafel in de Waterduivel in Mechelen. Het gebouw van de brandweer werd al volgens het Design, Build, Maintain-principe gebouwd. Vertegenwoordigers van lokale besturen konden in gesprek gaan met vertegenwoordigers van het Vlaamse Energiebedrijf, de Vlaams Confederatie Bouw, bouwbedrijf Van Roey, Belesco, Fluvius, VVSG en vele anderen.

Aan de hand van concrete realisaties in het verleden (zoals het de Stad Geel, universiteit Antwerpen) of lopende voorbereidingen zoals de gemeente Heist-Op-den-Berg, kunnen lokale besturen leren hoe de volgende generatie van klimaatprestatiecontracten in elkaar zitten.

Sarah Wouters, Schepen van Energie en duurzaamheid in Heist-Op-den-Berg bereidt in haar gemeente al energieprojecten voor via deze methode: “Heist-op-den-Berg heeft een groot gemeentelijk patrimonium. Het klimaatprestatiecontract stelt ons in staat om op korte termijn tien strategisch gekozen gebouwen van dat patrimonium te renoveren. Hiermee zetten we een belangrijke stap in de juiste richting, namelijk het realiseren van de ambities van het burgemeesterconvenant Kempen 2030 en het Lokaal Energie-en Klimaatpact. Het betreft een belangrijke financiële investering, maar eentje die zich op vlak van een leefbaar klimaat vele malen terugbetaalt.”

Ook Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw erkent de belangrijke wisselwerking tussen overheid en privé :“Bouwbedrijven realiseren niet alleen meer een gebouw, maar zijn steeds vaker een partner over de hele levensduur heen. Zij nemen de rol op zich van energy service companies (ESCO’s) die de energie-efficiëntie en het onderhoud continu waarborgen. De ESCO’s staan in voor het technisch ontwerp, de uitvoering en zij zetten in op een mix van energiebesparende maatregelen en innovaties om de prestatie van het gebouw te optimaliseren en te garanderen. Onze bedrijven staan de lokale overheden dan ook graag bij in hun vraag om het energieverbruik drastisch te verminderen.”

 

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.