Nieuws

Zoeken op categorie

Bart Somers wil verder gaan met vernieuwend Join.Vlaanderen als nieuwe participatieorganisatie

2020/11/09 |

Samenleven

9 november 2020 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers gaat in zee met het vernieuwende Join.Vlaanderen. Het is een volgende stap in de grondige vernieuwing van het Vlaamse integratie- inburgeringsbeleid. Bart Somers: “Als minister van Samenleven wil ik zaken in beweging krijgen en op basis van de ingediende erkenningsaanvragen ben ik van oordeel dat Join.Vlaanderen hiervoor de beste partner is. Join.Vlaanderen zal niet enkel beleidsadviezen formuleren, maar vooral concrete acties en projecten uitrollen die segregatie tegengaan en het samenleven in diversiteit versterken.”

Terug

Begin maart maakte minister Somers al bekend dat de huidige erkenning van het Minderhedenforum niet zomaar verlengd ging worden, omdat de participatieorganisatie op dat moment niet langer beantwoordde aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden. De minister schreef een open oproep uit waarbij drie organisaties hebben op ingetekend en waarna Join.Vlaanderen de meest geschikte partner werd bevonden.

De minister benadrukt dat het Minderhedenforum een goede partner was in het verleden, maar dat dit een keuze is voor de toekomst. Bart Somers: “De toekomstige participatieorganisatie voor minderheden zal niet langer een koepel van verenigingen zijn. In het verleden werd immers vooral gewerkt met organisaties die mensen op basis van hun etnisch-culturele afkomst bijeenbrachten.” Deze old-school benadering beantwoordt niet aan de realiteit van het Vlaanderen van vandaag en ze staat haaks op de visie van de minister: “Mensen hebben verschillende identiteiten en vullen die elk individueel in. Hoe goed bedoeld ook, wie mensen van de tweede en derde generatie blijft organiseren op basis van de etnisch-culturele afkomst van hun ouders en grootouders, dreigt mensen in stereotypen op te sluiten. We hebben nood aan een participatieorganisatie die de diversiteit zelf als uitgangspunt neemt. Want Vlaanderen wordt steeds meer superdivers.”

De keuze voor Join.Vlaanderen is een volgende stap in het grondig vernieuwen van het diversiteitsbeleid. “Join.Vlaanderen is een nieuwe dynamische netwerkorganisatie waar ook burgers, experten en andere actoren zoals o.a. universiteiten en werkgevers die geen lid zijn van een vereniging kunnen meewerken aan de maatschappelijke participatie van mensen met migratieroots. Door de participatieorganisatie open te trekken voor experten, sociaal werkers, leerkrachten, bedrijven en geëngageerde burgers, zullen meer mensen van buitenlandse afkomst zich effectief vertegenwoordigd voelen.”

Wat de kandidatuur van Join.Vlaanderen zo sterk maakt, is het feit dat er al concrete engagementsverklaringen werden afgesloten en gesprekken worden gevoerd met verschillende partners die de nieuwe participatieorganisatie willen ondersteunen, zoals  H&H Education,  Universiteit Antwerpen , Center of expertise for Gender, Diversity and Intersectionality, Vlerick Business school; Steunpunt Diversiteit & Leren (UGent) hogeschool UCLL, Schoolmakers, (expertisecentrum onderwijs), ROMJ vzw, Citizenlab, Capital vzw (Hassan Hillou),  ASATT vzw (Youssef Kobo), Vi.be voor artiesten en muzieksector, Hannah Arendt Instituut, Dr. Ama Kissi, Dhr. Serhat Yildrim van Ugent faculteit Geneeskunde en gezondheidswetenschappen, Markant vzw, Confederatie van Immobiliënberoepen.

Join.Vlaanderen is onder meer de organisatie die samen met Hassan Al Hilou jongeren met migratieroots samenbrengt op verschillende hackathons om na te denken over de manier waarop ze meer jongeren kunnen bereiken met de coronarichtlijnen. Bart Somers: “De groeiende diversiteit in Vlaanderen stelt ons voor nieuwe uitdagingen en kansen. In plaats van bestaande structuren in stand te houden, wil ik aan de slag met nieuwe mensen en dingen in beweging krijgen. Join.Vlaanderen is vernieuwend, praktijk- en actiegericht. Ze zal niet enkel beleidsadviezen formuleren, maar vooral concrete acties en projecten uitrollen die van samenleven in diversiteit een succes kunnen maken. Ze zal daarvoor samenwerken met een breed netwerk van geëngageerde burgers, organisaties, ondernemingen en overheden.”

Nu is beslist met welke organisatie de minister in zee wil gaan, start een onderhandelingsfase die enkele weken zal duren over de concrete inhoud van een meerjarenplan en een samenwerkingsakkoord. Nadien wordt de definitieve erkenning van Join.Vlaanderen voor de periode 2021-2025 aan de Vlaamse regering voorgelegd. Ook na de erkenning verwacht minister Somers van de nieuwe participatieorganisatie dat er in nauw overleg wordt gerapporteerd over de georganiseerde activiteiten en projecten.

 


Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.