Nieuws

Zoeken op categorie

#LEESTIP: Minister van Samenleven Bart Somers: "Werken aan oplossingen"

2020/01/28 |

Samenleven

Minister van Samenleven Bart Somers blikt vooruit op 2020. Hij richt zich tot lokale besturen, verenigingen en vrijwilligers die 'de eerste bondgenoten in onze snel veranderende samenleving' zijn.

Terug
Diversiteit is een realiteit. Een diverse samenleving zorgt voor uitdagingen, maar we moeten meer doen dan alleen de problemen benoemen. We moeten samen aan oplossingen werken en kansen creëren voor iedereen. We emanciperen mensen op basis van unieke eigenschappen en talenten in plaats van hen op te sluiten in een groep en hen zo te beroven van hun menselijkheid. Door te investeren in ontmoetingen en opwaartse sociale mobiliteit brengen we mensen samen in plaats van een wig tussen hen te drijven. We nemen de angst voor het onbekende weg en ontdekken de unieke meerwaarde van een diverse samenleving. Daarbij vragen we evident dat iedereen inspanningen doet en de spelregels van onze samenleving respecteert. 

Samenleven speelt zich af in onze straten en wijken. Daar waar kinderen naar school gaan, ouders zich verenigen en buren elkaar tegen het lijf lopen. Onze straten en wijken veranderen in sneltempo en worden steeds diverser waardoor gevoelens van onzekerheid en wantrouwen kunnen ontstaan. Het is een vruchtbare voedingsbodem voor al wie wil inspelen op gevoelens van angst en haat. Samenleven verloopt in deze context niet altijd even vlot. Het is dan ook tijd om recht te staan en te werken aan oplossingen. 
Lokale besturen, verenigingen en vrijwilligers zijn mijn eerste bondgenoten in onze snel veranderende samenleving. Niemand staat dichter bij de burgers en weet beter waar hun noden liggen. Met 420 miljoen euro bovenop de indexering van het Gemeentefonds investeer ik meer dan ooit in de ondersteuning van onze lokale besturen. Samen slaan we de handen in elkaar om het sociaal weefsel hechter en onze samenleving weer warmer te maken. Samen met hen wil ik ervoor zorgen dat onze straten en wijken veilig en leefbaar zijn. Enerzijds door onze gedeelde basisspelregels aan iedereen kenbaar te maken. Deze basisregels geven iedereen het recht om het individueel levenspad uit te stippelen. Met als keerzijde de plicht datzelfde recht aan anderen toe te kennen. Anderzijds door segregatie te bestrijden en het zaaien van haat en verdeling af te keuren. 

Het inburgeringsbeleid moet een beleid zijn dat focus op rechten en plichten met het doel om gelijke kansen te creëren en waarbij we meer gaan vragen van nieuwkomers. Niet om hen te pesten, maar om de kans op een succesvolle integratie te vergroten. Kennis van het Nederlands en het hebben van een job zijn hefbomen om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze samenleving. Zo maken we de nieuwkomer zelfredzaam. Lokale besturen kunnen nieuwkomers begeleiden naar het lokale bedrijf, de sportclub of de vrijwilligersorganisatie.  

Ook aan het promoten en opzetten van lokale samenlevingsprojecten wil ik de komende jaren extra zuurstof geven. Onderzoek wees immers uit dat nieuwkomers die één persoon kennen buiten de eigen etnische omgeving, dubbel zoveel kans maken op de arbeidsmarkt. Verenigingen en burgers die weigeren toe te kijken en beslissen recht te staan tegen een verdeelde samenleving verdienen dat extra duwtje in de rug. 

Elke dag opnieuw wordt er in Vlaanderen bewezen dat samenleven in diversiteit mogelijk is. Vlaanderen bulkt van goede samenlevingsprojecten. Projecten waar gewezen wordt op gedeelde afspraken en kansen gecreëerd worden. Lokale initiatieven hebben een grote meerwaarde en moeten grootschaliger uitgerold worden. Het warm water moet niet telkens opnieuw uitgevonden worden. 
Ik doe dan ook een warme oproep aan alle lokale besturen. Blijf u inzetten voor een warmere samenleving. Ga zeker ook eens kijken hoe men in andere steden en gemeenten tewerk gaat. 

Als minister van Binnenlands Bestuur en Integratie & Inburgering kan u op mij rekenen. De uitdagingen zijn groot, maar samen gaan we voor een inburgeringsbeleid 2.0. Samen gaan we voor een ambitieuzer en inclusiever Vlaanderen. 


Deel dit op

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.