Nieuws

Zoeken op categorie

Liberale bouwstenen in Vlaamse begroting

2023/09/26 |

Binnenlands bestuur

26 september 2023 - De Vlaamse begroting is afgeklopt. De blauwe draad die door het begrotingsakkoord loopt, is om werken te belonen, werken mogelijk te maken en mensen die steun verdienen, beter te helpen. Ook activeringsmaatregelen zijn genomen. Vlaams viceminister-president Bart Somers “Er is de voorbije dagen en weken constructief en hard gewerkt in een goede verstandhouding. Er ligt een sterk akkoord dat zorgt dat wie werkt wordt beloond. De laagste lonen zullen netto meer overhouden. Daarnaast zorgen we dat werken mogelijk blijft door fors te investeren in kinderopvang, betaalbare plaatsen te creëren voor wie werkt en te zorgen dat bedrijven makkelijker kunnen investeren in kinderopvang. Door een logistieke medewerker te financieren zal de kindratio verder kunnen dalen en kunnen begeleiders zich focussen op hun kerntaak: zorgen voor de kinderen.” Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters vult aan: “Voor het bijzonder leerlingenvervoer zorgen we voor een structurele oplossing. Daarnaast zorgen we voor een versnelling van de vergroening van het wagenpark door middel van het invoeren van een premie voor particulieren, VZW’s en aanbieders van deelmobiliteit die een zero-emissie (tweedehands)wagen aanschaffen. Ook komen er extra investeringen voor onderhoud van wegen en voor waterbescherming.”

Terug

Werken belonen

Open VLD pleitte er sinds het begin van de legislatuur voor om werken beter te laten lonen en het verschil tussen werken en niet-werken te vergroten. De liberale jobbonus die de Vlaamse Regering deze legislatuur invoerde zorgde dat wie werkte aan een laag loon een netto bonus krijgt tot €600 euro. Vlaams viceminister-president Bart Somers: “Met dit akkoord zorgen we dat wie werkt aan een lager loon meer overhoudt op het einde van de maand. Wie een brutoloon heeft onder €3100 zal een jobbonus tot €700 krijgen. Meer dan 1 miljoen werkende Vlamingen belonen we zo voor hun inspanning.”

Werken mogelijk maken

In het akkoord zitten ook forse investeringen in de kinderopvang met blauwe hervormingsmaatregelen. De Vlaamse Regering trekt 270 miljoen euro uit en creëert in totaal 5000 nieuwe plaatsen. Wie werkt krijgt voorrang. Dankzij de toekomstige inzet van logistieke medewerkers zoals eerder voorgesteld voor Open VLD zal de kindratio per medewerker kunnen dalen tot globaal 1/7 en worden kinderbegeleiders ontzorgt. Vlaams parlementslid Freya Saeys: “Met de logistieke medewerker zorgen we voor een instroom van personeel in de kinderopvang en kunnen kinderbegeleiders focussen op hun kerntaak.”

Het voorstel van VLD om het makkelijker te maken voor bedrijven om te investeren is ook deel van het akkoord. Door een optrekking van de basissubsidie tot 3000 euro kan een bedrijf de prijs voor opvang voor kinderen van medewerkers laten dalen tot 17 euro in plaats van 24 euro. Open VLD zal op federaal niveau daarnaast pleiten voor een verhoging van de fiscale aftrek.

De besparing op dienstencheques die werd geopperd komt er niet. De prijzen van dienstencheques worden niet verhoogd op vraag van de liberalen. De Vlaamse regering investeert 50 miljoen euro om de dienstensector te ondersteunen.

Mensen activeren

Voor de liberalen was het belangrijk dat de Vlaamse Regering tijdens deze begroting verder inzet op het activeren van nieuwkomers. Met het turboplan in inburgering willen de liberalen onder andere zorgen dat nieuwkomers zonder diploma een opleiding kunnen volgen op de werkvloer. Voor midden- tot hooggeschoolde nieuwkomers verwachten ze een hoger niveau van Nederlands maar wordt gewerkt aan het beter erkennen van competenties en diploma’s. Hooggeschoolde nieuwkomers zullen beter begeleid worden naar een job op het niveau van de individuele nieuwkomers.

Vlaams minister Somers: “Het inburgeringsbeleid is deze legislatuur grondig hervormd. Nieuwkomers schrijven zich vandaag verplicht in bij de VDAB maar met dit akkoord kunnen we verder gaan. We zorgen dat nieuwkomers meteen aan de slag gaan.”

Ook over flexijobs neemt de Vlaamse Regering een standpunt in. De regering pleit om flexijobs mogelijk te maken in diverse sectoren, bijvoorbeeld onderwijs of buschauffeurs en ook in de kinderopvang.

Structurele oplossing voor het bijzondere leerlingen vervoer

Deze legislatuur heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters meerdere miljoenen geïnvesteerd om de problemen in het bijzondere leerlingen vervoer op te lossen. Binnen de begroting bekomt ze een structurele investering van 30 miljoen euro jaarlijks. 

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “De maximale rit-duur is vandaag voor heel wat leerlingen al onder de 90 minuten. 68% van de leerlingen zit onder 60 minuten. Met deze structurele investering zorgen we voor een verdere structurele oplossing voor deze leerlingen. De Lijn zorgt maximaal voor maatwerk voor deze kwetsbare kinderen.”

Innovatie voor het klimaat

Ook komen premies voor particulieren bij de aankoop van nieuwe of tweedehandse zero-emissie auto’s. Op die manier willen de liberalen de vergroening van het Vlaamse wagenpark volop ondersteunen. Uit recente cijfers blijkt dat het marktaandeel van zero-emissiebedrijfswagens snel stijgt, maar de verkoop van elektrische wagens aan particulieren momenteel slechts 2% bedraagt. “Om de luchtbeleids- en klimaatdoelstellingen van de Vlaamse regering te behalen, is het noodzakelijk dat elke zero-emissie wagen tot het einde van de levensduur in Vlaanderen blijft. Dit steunmechanisme moet de transitie naar zero-emissie verder stimuleren en faciliteren, daarom werken we de financiële drempel weg”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

Onderhoudsachterstand wegwerken 

Vlaanderen telt 6.905 km aan gewest- en autosnelwegen en meer dan 2.700 kunstwerken (bruggen, tunnels,…). Heel wat infrastructuur dateert van de jaren ‘60 en ‘70 en is inmiddels sterk verouderd. Omdat voor minister Lydia Peeters de veiligheid absoluut primeert, maakt ze deze legislatuur een grote inhaalbeweging in het herstellen en vervangen van deze zogenaamde kunstwerken en het onderhouden van onze wegen. Om de achterstand efficiënt weg te werken, wordt er gewerkt met een plan van aanpak om te voorzien in renovatie, onderhoud en modernisering.  

Voor 2023 en 2024 trekken we daarom in het totaal 100 miljoen euro extra uit. Bovendien kan het beleidsdomein elk jaar rekenen op 20 miljoen euro extra voor structureel onderhoud van onze wegen”,zegt minister Peeters.  

50 miljoen euro voor waterbescherming 

Door de klimaatverandering worden we vaker geconfronteerd met (extreem) zware neerslag. Daarom moet Vlaanderen zich verder wapenen tegen overstromingen. Vlaams minister Peeters stelde hiervoor een multidisciplinair expertenpanel die ‘Weerbaar Waterland’ formuleerden, een aangepaste strategie voor de waterzekerheid in Vlaanderen met tien samenhangende acties en een plan van aanpak om die strategie uit te voeren in de praktijk. 

“Plan van aanpak is één zaak maar het moet ook vertaald geraken naar de praktijk en daar zijn middelen voor nodig”, zegt minister Peeters. “Voor 2024 hebben we 50 miljoen extra om te investeren in waterbescherming en -beheersing.” 

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.