Nieuws

Zoeken op categorie

Lokale besturen cruciaal om 1 laadpunt per 100 inwoners te realiseren

2021/05/18 |

Binnenlands Bestuur

18 mei 2021 - De federale regering heeft een akkoord bereikt over de vergroening van het woon-werkverkeer. Vanaf 2026 zullen alleen nog emissievrije bedrijfswagens fiscaal aftrekbaar zijn. Het aantal laadpalen moet daarom sterk omhoog. “Naast burgers en bedrijven zal er een belangrijke rol zijn voor de lokale besturen. In het Lokaal Energie- en Klimaatplan gaan we voor 1 laadpunt per 100 inwoners tegen 2030”, aldus Vlaams minister Bart Somers.

Terug

Om de CO2-uitstoot te verminderen moeten emissievrije bedrijfswagens de norm worden. De federale regering heeft daarom beslist dat vanaf 2026 enkel emissievrije bedrijfswagens nog 100% fiscaal aftrekbaar zijn. Benzine- en dieselwagens zullen vanaf 2023 elk jaar minder fiscaal aftrekbaar worden.

Als we het wagenpark willen vergroenen, zal het aantal laadpalen ook sterk moeten toenemen. Naast burgers en bedrijven rekent Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers ook op de lokale besturen. “In het Lokaal Energie- en Klimaatplan gaan we voor 1 laadpunt per 100 inwoners tegen 2030. Dat zijn 66.000 laadpunten, gebaseerd op de behoefte aan (semi-)publieke laadpunten voor een geschat aantal van 660.000 elektrische wagens op dat moment. Lokale besturen zullen een cruciale rol spelen in het behalen van deze doelstelling. Zij zijn het best geplaatst om te weten waar de laadpalen het best worden geïnstalleerd. Ze staan het dichtst bij de burger om draagvlak te creëren en een gepast vergunningenbeleid te voeren.”

De overstap naar elektrische wagens zorgt ook voor stillere en gezondere steden- en gemeentekernen. Naast de lokale klimaatambities is dat een motivatie voor lokale besturen om volop in te zetten op het uitrollen van laadpaalinfrastructuur. Minister Somers roept de lokale besturen dan ook op hieronder concrete actieplannen op te stellen en wil samen met minister Peeters werk maken van een inspiratienota voor lokale besturen.

De procedure om een publieke laadpaal te plaatsen neemt veel tijd in beslag en moet korter. Minister Peeters laat nu de potentiële locaties in kaart brengen om tijd te winnen bij toekomstige installaties. ”De voorlopige versie van deze potentieelkaarten zal klaar zijn tegen de zomer en worden gefinaliseerd eind dit jaar”, aldus minister Peeters.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Vanuit Vlaanderen zullen we klaar zijn. We zetten op dit moment de middelen in om tegen 2025 30.000 (CPE) extra laadpalen voor personenwagens te voorzien. Als we de klimaatdoelstellingen willen halen, is de vergroening van ons wagenpark essentieel.” Zelf kwam minister Peeters al eerder met een plan van aanpak om comfort het gebruik van elektrische wagens aantrekkelijker te maken. “Door voldoende laadinfrastructuur te voorzien, willen we het comfort voor de bestuurder vergroten. Het inzetten op meer laadinfrastructuur door de federale regering, sluit perfect aan bij mijn plan voor de versnelde uitbouw van zowel publieke, semi-publieke als private laadpunten. De eerste projectcall komt er deze maand al aan voor semi-publieke laadinfrastructuur op privaat domein.”

Naast extra laadpalen zal elektrische deelmobiliteit ook een cruciale factor zijn in de verduurzaming en vergroening van onze mobiliteit. Daar mikt minister Somers op één koolstofvrij deelsysteem per 1.000 inwoners, ofwel 6.600 toegangspunten tegen 2030. Het Lokaal Energie- en Klimaatplan is ondertussen besproken met de VVSG. Het enthousiasme van gemeenten om zich in dit verhaal in te schrijven is volgens minister Somers groot.

“Lokale besturen kunnen hun eigen dienstwagens koolstofvrij maken of laadpalen en deelsystemen ter beschikking stellen van haar burgers. Daarnaast zijn er nog talloze goede voorbeelden die nu al bestaan. Meest bekende zijn tijdelijke afnamegaranties die lokale besturen met aanbieders van laadpunten en deelsystemen kunnen aangaan.  Of een lokaal bestuur kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om de parkeernorm aan te passen. Zo dient een privé-ontwikkelaar in minder parkingplaatsen te voorzien als hij in ruil daarvoor een deelwagen met laadinfrastructuur installeert. Dergelijke win-win- situaties moeten we in Vlaanderen grootschalig uitrollen.”, aldus Bart Somers.

“De zekerheid om altijd nabij te kunnen laden en geen angst te moeten hebben om stil te vallen, zal voor particulieren en bedrijven een sterke stimulans zijn om te kiezen voor zero-emissie voertuigen”, aldus minister Peeters. “Dat de federale regering nu een fiscale stimulans biedt, bouwt perfect verder op mijn Vlaams verhaal om meer particulieren en bedrijven te doen kiezen voor een elektrische wagen.” 

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.