Nieuws

Zoeken op categorie

Lokale besturen gaan de komende jaren extra investeren

2021/01/21 |

Binnenlands Bestuur

21 januari 2021 - Eind vorig jaar hebben de lokale besturen hun meerjarenplan 2020-2025 aangepast. Uit een analyse van het Agentschap Binnenlands Bestuur blijkt dat de coronacrisis weliswaar een impact heeft, maar dat de Vlaamse steden en gemeenten niet van plan zijn minder te investeren. Sterker nog, de investeringsambities stijgen met 16,5%. “Het valt nog af te wachten of alle plannen effectief gerealiseerd zullen worden, maar de investeringsplannen tonen alvast opnieuw de slagkracht en veerkracht van onze lokale besturen.”

Terug

Eind 2019 hebben alle Vlaamse steden en gemeenten een meerjarenplan 2020-2025 opgesteld. Elk jaar kunnen die plannen hier en daar gewijzigd worden. Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) heeft de aanpassingen eind 2020 vergeleken met de originele meerjarenplannen die de gemeenten eind 2019 hebben opgemaakt. De analyse van ABB beschrijft de verwachte evolutie van de belangrijkste ontvangsten, uitgaven en financiële indicatoren, en vergelijkt de nieuwe ramingen met die van de originele meerjarenplannen.

De coronacrisis heeft uiteraard een impact op de ontvangsten en uitgaven van onze Vlaamse steden en gemeenten. Zo stijgen de geplande exploitatie-uitgaven voor individuele hulpverlening door het OCMW met 5% in het jaar 2021. De impact op de exploitatie-ontvangsten zouden in totaliteit beperkt blijven, maar ook daar zijn er verschuivingen.

Meer investeringen

Wat echter vooral opvalt in de analyse van het ABB, is het feit dat de aangepaste meerjarenplannen een grotere investeringsambitie tonen dan diegene die bleek uit de originele meerjarenplannen. Gedeeltelijk wordt dit verklaard door investeringsprojecten die in 2019 en 2020 omwille van corona niet of maar gedeeltelijk zijn kunnen uitgevoerd worden, waardoor de meeste gemeenten de niet-aangewende kredieten overdragen naar 2021.  

Volgens de aangepaste meerjarenplannen nemen de gemeenten in de periode 2020-2025 voor 9,14 miljard euro nieuwe leningen op. Dat is ongeveer 923 miljoen euro meer dan gepland in de oorspronkelijke meerjarenplannen en grotendeels te wijten aan de stijging van de geraamde investeringsuitgaven. Investeringen zijn immers vaak een reden voor het inschrijven van leningen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “De lokale investeringsplannen voor het geheel van de bestuursperiode stijgen van 14,7 tot 17,1 miljard euro. Dat is een toename met liefst 16,5%. We moeten goed opvolgen of alle plannen effectief worden gerealiseerd, maar de cijfers tonen opnieuw aan hoe ambitieus onze Vlaamse steden en gemeenten zijn. Lokale besturen investeren de komende jaren extra geld  in onder meer verledding van de openbare verlichting, rioleringen, afvalwaterzuivering, en kwalitatieve wegen en fietspaden. Samen met de privésector zijn ze de motor van ons land.”

De aangepaste meerjarenplannen tonen aan dat de financiën van de Vlaamse lokale besturen in hun totaliteit nog steeds gezond en duurzaam blijven. Ook na de verwerking van de coronacrisis. Alle aangepaste meerjarenplannen beantwoorden aan de financiële normen die van toepassing zijn: een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat en positieve autofinancieringsmarge in 2025.

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.