Nieuws

Zoeken op categorie

Lokale besturen gaan met LEKP voor 150.000 collectieve renovaties tegen 2030

2023/03/09 |

Binnenlands bestuur

150.000 collectieve renovaties en 13.400 participatieve hernieuwbare energieprojecten tegen 2030. Samen opgeteld is dat het engagement dat de 294 steden en gemeenten zijn aangegaan die het Lokaal Energie en Klimaatpact ondertekenden. Vlaams Minister Bart Somers, bezieler van het pact, mocht in de Blikfabriek in Hoboken alvast het startschot geven van het 100-wijkenplatform dat deze lokale besturen mee ondersteunt om deze doelstellingen te halen. “Je moet niet altijd zelf het warm water uitvinden. Good mayors steal. Slimme burgemeesters kopiëren mekaars goede ideeën. Dat is wat hier gebeurt. Lokale besturen die elkaar vertellen op welke drempels ze gebotst zijn in hun energie- en klimaatbeleid en vooral hoe ze die vervolgens hebben weten op te lossen. Vervolgens kan ook Vlaanderen hier lessen uit trekken.”

Terug

In 2021 lanceerde Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers het Lokaal Energie- en Klimaatpact, kortweg het LEKP. Het doel van het pact is om vrije baan te geven aan ambitieuze lokale besturen op het vlak van energie en klimaat. Dat blijken er veel te zijn. 294 lokale besturen ondertekenden het pact dat inzet op vier werven: vergroening, ontharding, duurzame mobiliteit en hernieuwbare energie en renovaties. En daar worden steeds zeer concrete doelstellingen aan gekoppeld zoals 50 collectieve renovaties per 1000 wooneenheden en 1 participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners.

In de provincie Antwerpen, zetten de lokale besturen massaal hun schouders onder het Lokaal Energie en Klimaat Pact. Alle Antwerpse steden en gemeenten tekenden namelijk in op het LEKP. Alleen al binnen de werf hernieuwbare energie en renovaties gaat het in Antwerpen om 40.000 collectieve renovaties en 3.800 participatieve hernieuwbare energieprojecten tegen 2030.

Vlaams Minister Bart Somers: “Als je de inspanningen van alle steden en gemeenten optelt, wordt de ongelooflijke impact van het Lokaal Energie- en Klimaatpact pas echt duidelijk. Alleen al binnen de werf hernieuwbare energie en renovaties gaat het in in Vlaanderen om 150.000 collectief georganiseerde renovaties en 13.400 participatieve hernieuwbare energieprojecten. Dat is goed voor minstens 241,2 megawattpiek hernieuwbare energie. Dat is gelijk met het vermogen van maar liefst 804.000 zonnepanelen en 80 windmolens. Hiermee kan het elektriciteitsverbruik van wel 180.000 huishoudens voorzien worden.”

Bedoeling is om die impact nog een extra boost te geven. De lokale besturen zijn intussen meer dan een jaar aan de slag met het pact. Om de kennis die ze hebben opgedaan maximaal te verspreiden, worden 100 wijkenplatforms georganiseerd waar experts en beleidsmakers de koppen bij elkaar kunnen steken. De eerste van zulke zogenaamde “oogstmomenten” waar ervaringen worden gedeeld en beste praktijken in de kijker worden gezet, ging door in de Antwerpse Blikfabriek. Zo’n 100 nieuwsgierige lokale besturen verzamelden er om uit te wisselen over wijktransformaties waar ze verschillende werven van het LEKP tot uitvoering brengen. Concreet wordt er aangegeven tegen welke drempels men botst zodat er kan samengewerkt worden om tot doorbraken te komen.

Vlaams Minister Bart Somers: “De 100-wijkenplatformen brengen lokale besturen samen om van elkaar te leren. Welke valkuilen kan je best vermijden? Hoe heeft een andere gemeente het aangepakt? Kunnen we misschien niet de krachten bundelen om zaken te realiseren? Dat is een heel hands on aanpak waar lokale besturen concrete oplossingen en ideeën kunnen oppikken om mee naar huis te nemen. Zo vergroten we verder de impact van onze lokale besturen in hun ambitie om het verschil te maken op het vlak van energie en klimaat. Zorgen we ervoor dat energiebesparende projecten en renovaties nog sneller, goedkoper en efficiënter kunnen.”

Om de lokale besturen te ondersteunen in de realisatie van de klimaat- en energiedoelstellingen, werden zij in werksessies ondersteund door experten van Architecture Workroom Brussels, E3, Plant & Houtgoed en The New Drive. Architecture Workroom Brussels benadrukt het cruciale belang van de oogtsessies. “De klimaat- en energietransitie zal uiteindelijk moeten gerealiseerd worden via heel veel concrete, innovatieve projecten op het terrein: de collectieve renovatie van een hele wijk tegelijkertijd of de heraanleg van een straat waarbij waterbuffering én elektrische deelmobiliteit samen een plaats krijgen. In het 100 Wijken Platform brengen we lokale besturen samen om hun praktische ervaringen en kennis uit te wisselen en de uitvoering van geïntegreerde wijkprojecten te versnellen. Vandaag formuleren ze welke doorbraken ze samen willen ontwikkelen. Die gaan we de komende maanden samen aanpakken met experts, Vlaamse beleidsmakers en een groep gemotiveerde lokale besturen.”

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.