Nieuws

Zoeken op categorie

Lokale besturen nemen voortouw: volledig CO2-vrije sociale woningen in Hoeselt

2021/12/04 |

LEKP

4 december 2021 - 293 van de 300 Vlaamse gemeenten ondertekenden het Lokaal Energie en Klimaatpact van Vlaams Minister Bart Somers. De middelen uit het pact kunnen lokale besturen gebruiken om hun klimaatbeleid kracht bijzetten. Met de renovatie van vier sociale woningen tot volledig fossielvrije woningen toont de gemeente Hoeselt alvast het ongelooflijk potentieel. “Dit project toont waar ambitieuze lokale besturen die aan de slag gaan met nieuwe technologie toe in staat zijn. Een lokaal klimaatbeleid dat niet enkel goed is voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee van de burgers”, aldus Vlaams Minister Bart Somers.

Terug

Het project de “Sociale Energiesprong” is het resultaat van de samenwerking tussen de sociale huisvestingmaatschappij Cordium, het bouwbedrijf BAM interbuild, het Vlaamse Energiebedrijf, Energinvest en Enervalis. Vier sociale woningen werden daarbij volledig gerenoveerd. Ze kregen een isolerende bouwschil rondom het huis, een nieuw dak, zonnepanelen en een warmtepomp. Het resultaat? De warmtevraag werd gereduceerd met 80% en de huizen werden volledig fossielvrij. En dat alles op slechts zes weken tijd waarvan er maar 9 dagen in de huizen zelf moest gewerkt worden. De bewoners konden de hele tijd in hun woning blijven wonen.

Vlaams Minister Bart Somers: “De Vlaamse regering heeft afgesproken dat vanaf 2026 nieuwbouw alleen nog fossielvrij gebouwd mag worden. Wel, met dit project bewijst m’n in Hoeselt dat dit kan. Het toont aan dat we moeten blijven investeren in technologische vooruitgang. Dat onze lokale besturen steeds opnieuw het voortouw nemen met innovatief beleid en een belangrijke partner zijn in het behalen van de Vlaamse en Europese klimaatdoelstellingen.” 

Duurzaam én sociaal

Het project is daarenboven niet enkel een duurzaam project maar heeft ook nadrukkelijk een sociale doelstelling. De energiekosten die de afgelopen maanden steeds verder opliepen, troffen in de eerste plaats de meest kwetsbaren in onze samenleving. De “Sociale Energiesprong” toont hoe duurzaamheid en sociaal beleid hand in hand kunnen gaan. Door het beter isoleren van de sociale woningen, werden de maandelijkse energiekosten immers stevig gedrukt. Bovendien kregen alle inwoners uitleg bij het digitaal dashboard waar ze hun verbruik kunnen opvolgen en reduceren. “Goed voor het klimaat én de portemonnee van onze burgers”, klinkt het bij Bart Somers.

Lokaal Energie en Klimaatpact

Voor Vlaams Minister Bart Somers is het project een voorbeeld van hoe lokale besturen de komende jaren aan de slag kunnen met het Lokaal Energie en Klimaatpact. Dat pact verdeelt 24,3 miljoen euro over de 293 deelnemende gemeenten om te investeren in vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater.  Het lokaal bestuur engageert zich om de duidelijke en concrete doelstellingen van het pact te behalen. Zo wordt gestreefd naar één boom per Vlaming, 50 collectieve renovaties per 1.000 wooneenheden, één laadpunt per 100 inwoners of één vierkante meter ontharding per inwoner.

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.