Nieuws

Zoeken op categorie

98 procent van de geplande lokale investeringen werd effectief uitgevoerd

2020/08/25 |

Binnenlands Bestuur

25 augustus 2020 - In de gehele periode 2014-2019 investeerden de Vlaamse lokale besturen maar liefst 11,8 miljard euro of bijna 2 miljard euro per jaar. Dit komt bijna perfect overeen met wat ze hadden gepland in hun initiële meerjarenplanning (12,1 miljard). Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Het uitvoeringspercentage van de geplande investeringen ligt met 98% waanzinnig hoog. Het toont aan dat onze steden en gemeenten de investeringsmotor van Vlaanderen zijn en hun plannen daadwerkelijk realiseren.”

Terug

Nu de jaarrekeningen van 2019 beschikbaar zijn, is het mogelijk om een analyse te maken van de lokale investeringen tijdens de periode van de meerjarenplanning 2014-2019. Daaruit blijkt dat de Vlaamse steden en gemeenten 11,8 miljard euro investeerden, bijna 2 miljard euro per jaar. Wat nog meer opvalt is dat dit bedrag bijna volledig overeenkomt met de initiële investeringsplannen (12,1 miljard).

Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “De lokale besturen houden ons land draaiende. Dat zie je tijdens deze coronacrisis, maar dat zie je ook in de analyse van de meerjarenplannen. De lokale besturen staan in voor ongeveer een derde van alle publieke investeringen in ons land. Met meer dan 2 miljard euro per jaar aan geplande investeringen, leggen de lokale besturen de lat duidelijk hoog en tonen ze ambitie. Als 98 procent hiervan dan ook nog eens daadwerkelijk gerealiseerd wordt, toont dit andermaal aan dat het lokale niveau het sterkste bestuursniveau is.”

 

Zoals steeds tonen de cijfers ook deze keer aan dat de investeringen in de eerste jaren van de bestuursperiode worden overschat en in de laatste jaren worden onderschat. Zo werd slechts 52 procent van de geplande investeringen in 2014 effectief uitgevoerd. In het jaar 2019 lag dit uitvoeringspercentage op 226 procent.

 

Mobiliteit, cultuur, zorg & opvang

Als we de investeringen van dichterbij bekijken, zien we dat de Vlaamse steden en gemeenten het meest investeren in mobiliteit. Bijna 24 procent van de totale investeringen, oftewel 2,8 miljard euro, gaat naar mobiliteit. Het grootste deel van dit investeringsbudget wordt gebruikt voor de heraanleg van wegen. De top drie wordt vervolledigd door Zorg & Opvang (2 miljard euro), en Cultuur & Vrije Tijd (1,8 miljard euro). De situatie verschilt natuurlijk per gemeente. Bart Somers: “In de ene gemeente is er bijvoorbeeld al veel groen aanwezig en zijn vooral cultuurinvesteringen nodig. In een andere gemeente zijn er dan weer al veel cultuurverenigingen actief en hebben de inwoners vooral nood aan groene ruimtes en parkjes. De lokale besturen staan het dichtst bij de burger en zijn het best geplaatst om te weten waarin er moet geïnvesteerd worden.”

 

Het budget dat vanuit Vlaanderen naar de lokale besturen vloeit, werd in het Vlaams regeerakkoord al verhoogd van 15 naar 20 miljard. Ook tijdens de coronacrisis werd er systematisch beroep gedaan op de lokale besturen. Bart Somers: “Toen bleek dat het lokale verenigingsleven een impuls kon gebruiken hebben we de lokale besturen ondersteund met ruim 87 miljoen euro extra. Ze mochten zelf kiezen aan wat ze het geld spendeerden. Met nog eens 30 miljoen euro extra hebben we hetzelfde gedaan voor het lokale armoedebeleid. In plaats vanuit Vlaanderen Keizer Koster te spelen, moeten we nog veel meer bevoegdheden en financiële middelen doorschuiven naar het lokale niveau. De burger zal het resultaat van deze investeringen duidelijk merken. Het gaat over betere fietspaden, een sporthal, parkjes, deelmobiliteit, lokale ondernemingen, enzovoort.”

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.