Nieuws

Zoeken op categorie

Vlaamse steden en gemeenten krijgen extra geld voor lokale versterking contactopsporing

2020/10/20 |

Binnenlands Bestuur

20 oktober 2020 - Op voorstel van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en minister van Volksgezondheid Wouter Beke krijgen steden en gemeenten bijkomende financiering voor de lokale versterking van de contactopsporing.

Terug

Meer en meer mensen geraken besmet met het coronavirus. De gevolgen daarvan laten zich ook voelen bij de Vlaamse contactopsporing. Callcentermedewerkers en field agents moeten immers alle besmette personen, zogenaamde indexpatiënten, contacteren. De indexpatiënt wordt dan gevraagd met wie hij nog allemaal in contact is geweest zodat ook die personen gecontacteerd kunnen worden en indien nodig getest kunnen worden en in quarantaine kunnen gaan om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Door het stijgend aantal besmettingscijfers staat de contactopsporing stevig onder druk, en is verdere versterking nodig. De Vlaamse regering heeft daarom op voorstel van ministers Somers en Beke beslist om lokale besturen die de stap zetten om te investeren en mee te werken aan lokale contactopsporing daar ook voor te vergoeden. 

Sinds de zomer zijn er al verschillende mogelijkheden waarbij lokale besturen de centrale contactopsporing kunnen versterken. Dat kan gaan over het sensibiliseren van de bevolking, het opvolgen van kwetsbare personen, het uitvoeren van brononderzoek en het contacteren van besmette personen.

Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “De voorbije maanden hebben we in een aantal steden en regio’s proefprojecten opgezet, waarbij lokale projecten meewerken aan contactopsporing. We zien dat dit goed werkt en dat ze een wezenlijke bijdrage kunnen leveren in de strijd tegen dit virus. De lokale contactopspoorders kennen de wijken, weten waar de meest kwetsbare personen wonen, en kunnen korter op de bal spelen. We willen dit nu verder uitrollen en op de eerste plaats onze grote steden vragen om mee te werken aan contact- en bronopsporing. Om de kosten te vergoeden krijgen ze 100 euro voor elke indexpatiënt die ze opbellen volgens de kwaliteitscriteria die gelden voor de centrale contactopsporing.”

Minister Somers en minister Beke hadden vanochtend een vergadering met de burgemeesters van de dertien Vlaamse centrumsteden. Op die vergadering werden de bestaande pilootprojecten toegelicht en uitgelegd hoe ze zelf aan de slag kunnen gaan in samenwerking met de centrale contactopsporing.

Minister van Volksgezondheid Wouter Beke: “Toen we de opdracht kregen om in Vlaanderen de contactopsporing uit te bouwen in het kader van de coronacrisis, gingen experten uit van een equipe van 1200 contactopspoorders voor maximaal 600 besmettingen. Intussen ligt het aantal besmettingen vele malen hoger, en hebben we de performantie heel hoog kunnen houden. Ook dankzij de samenwerking die al sinds de zomer werd opgezet met steden en gemeenten. Omdat de besmettingen exponentieel blijven groeien, komt de centrale contactopsporing onder druk te staan. Verdere versterking is nodig: we werven extra medewerkers aan, schakelen ambtenaren in én vragen ook lokale besturen om mee te werken aan de lokale contactopsporing. Het is dan ook logisch dat zij hiervoor vergoed worden.”

Lokale nabijheid

De Vlaamse regering heeft van bij het begin van deze crisis beroep gedaan op de kracht en nabijheid van de lokale besturen. Toen er vanuit Vlaanderen extra steunmiddelen aan de lokale verenigingen werden toegekend, werd er besloten om dit via de lokale besturen te doen. De Vlaamse steden en gemeenten kregen toen 87 miljoen euro die ze zelf mochten verdelen onder hun verenigingen. Ook werden al eerder in het kader van de contactopsporing extra middelen gegeven aan de zorgraden van de eerstelijnszones, zowel financieel als personeel.

Bart Somers: “Lokale besturen zijn onze eerste partners, omdat zij het dichtst bij de burgers staan. Door lokale besturen in te schakelen en te vergoeden voor contact- en bronopsporing zorg je niet enkel voor extra mankracht, je zorgt ook voor nabijheid. Zij kunnen lokale clusters in kaart proberen brengen. Zij kunnen een besmet persoon vragen of hij niet te eenzaam is. Zij kunnen op bezoek gaan als de telefoon nooit wordt opgenomen en kunnen helpen met boodschappen tijdens de quarantaine.”

Ook minister Beke wijst op de voordelen van een samenwerking met de lokale besturen: “Het is geen verhaal van of-of, maar van en-en. De situatie is zo ernstig, dat elke inzet nodig is, op elk niveau. Binnen de contactopsporing moeten Vlaanderen en de lokale besturen elkaar versterken. Want er is één gezamenlijk doel: zo veel mogelijk mensen contacteren zodat de verspreiding van het virus wordt tegengegaan.”


Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.