Nieuws

Zoeken op categorie

Vlaanderen start loket voor evenementen met grotere bezoekersaantallen

2020/07/07 |

Binnenlands Bestuur

7 juli 2020 - Sinds de lockdown zijn alle evenementen afgelast. De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat evenementen tot een bepaald maximumaantal deelnemers vanaf juli of augustus kunnen doorgaan. Voor evenementen vanaf 1 augustus met grotere deelnemersaantallen werd beslist een uitzonderingsprocedure te voorzien waarbij per aanvraag toelating kan worden verleend. Om die aanvragen in goed overleg met de GEES en de lokale burgemeesters te behandelen, start Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir via EventFlanders deze week een evenementenloket op om lokale besturen te helpen bij de behandeling van de vele aanvragen.

Terug

Sinds 1 juli 2020 worden evenementen terug toegelaten, onder strikte voorwaarden. Zo zijn vanaf 1 juli indoor evenementen toegelaten tot 200 personen en outdoor tot 400 personen. Vanaf 1 augustus wordt dat opgeschaald tot 400 personen indoor en 800 personen outdoor. Voor alle evenementen met meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg moet het zogenaamde Covid Event Risk Model (CERM) gebruikt worden om de veiligheid te waarborgen. Maar de Nationale Veiligheidsraad besliste tegelijk om de steden en gemeenten vanaf 1 augustus de mogelijkheid te geven om uitbaters van permanente infrastructuren toe te laten een zittend publiek te ontvangen voor een evenement, voorstelling of wedstrijd, dat groter is dan 400/800 personen. De burgemeester dient voorafgaand aan die beslissing een viroloog en de bevoegde minister(s) te raadplegen.

“Om die procedure in goede banen te leiden, komt er voor de lokale besturen een evenementenloket binnen EventFlanders”, zegt Demir. “De aanvragen die bij de burgemeesters binnenkomen, zullen via het zogenaamde CERM-loket geanalyseerd worden door eventspecialisten van de Vlaamse overheid en meteen ook voorgelegd worden aan virologen van de GEES en de bevoegde minister(s). Finaal resulteert dat in een eensluidend advies aan de burgemeesters, die zo een gemotiveerde eindbeslissing kunnen nemen.”

Door te werken met een gedigitaliseerd evenementenloket ontlast Demir daarmee de lokale besturen en wordt doorheen gans Vlaanderen een gelijkwaardig advies uitgebracht door dezelfde eventspecialisten. “Voor kleinere gemeenten die zelf minder expertise in huis hebben, is dat erg welkom”, zegt de minister nog. “De komende dagen zetten we samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) de puntjes op de i om de procesflow maximaal digitaal te organiseren met een zo kort mogelijke doorlooptijd”.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Net zoals het geval was tijdens de coronacrisis, zullen de lokale besturen ook in de relancefase een grote verantwoordelijkheid dragen. Het zal de lokale burgemeester zijn die in veel gevallen moet beslissen of een bepaald evenement in zijn gemeente of stad kan plaatsvinden. Burgemeesters zijn het best geplaatst om zo’n beslissing te nemen, maar krijgen daarbij natuurlijk wel graag advies. Met de start van het evenementenloket ondersteunen we de lokale besturen en bieden we perspectief aan de organisatoren van evenementen. Zij hebben deze coronacrisis extra hard gevoeld. Het is goed nieuws dat ons maatschappelijk leven stilaan terug op gang komt.”

De Vlaamse regering wil het CERM-loket zo snel mogelijk operationeel hebben en zal de komende dagen samen met alle betrokken Vlaamse ministers de structuur finaliseren en de lokale besturen verder informeren over alle praktische details.

Een florerende eventsector gekoppeld aan een ambitieus eventbeleid is een cruciaal instrument in het herstel van de toeristische en culturele sector, de bredere economie, het maatschappelijk weefsel en de internationale uitstraling van Vlaanderen. Ongeveer 75% van het personeel in de eventsector staat nog steeds op tijdelijke werkloosheid. De bedrijven rapporteren een jobverlies van meer dan 20% of ongeveer 8.000 arbeidsplaatsen. Het aandeel bedrijven dat een faillissement vreest schommelt rond de 25%.

“Het is dus in ieders belang om op een veilige manier de evenementensector terug op te starten. Met het CERM-loket geven we ook grotere evenementen een kans zolang ze de volksgezondheid niet in gevaar brengen”, besluit Demir.


Deel dit op

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.