Nieuws

Zoeken op categorie

Jaarlijks 577 miljoen euro extra voor Vlaams zorgpersoneel

2020/11/24 |

Vlaamse Regering

24 november 2020 - De Vlaamse regering heeft een akkoord over de loonsverhoging van haar zorgpersoneel. Tijdens deze coronacrisis leverden zij gigantische inspanningen om zorg te dragen voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. En dat is bij niemand onopgemerkt voorbij gegaan. Minister Bart Somers ziet dit akkoord als een teken van respect: “Onze mensen in de zorg gingen op en over hun tandvlees tijdens deze crisis. Deze hogere verloning en extra ondersteuning is een teken van respect, erkenning en waardering voor hun ongelooflijk inspanningen.”

Terug

Deze crisis maakte duidelijk hoe belangrijk een sterke zorg- en welzijnssector is. En tegelijkertijd bracht het duidelijk de uitdagingen in beeld waar deze sector mee kampt. Daarom trekt de Vlaamse regering jaarlijks 577 miljoen extra uit. Dit komt bovenop het uitbreidingsbeleid van 562 miljoen euro waardoor Vlaanderen jaarlijks in totaal maar liefst 1,1 miljard extra zal investeren. Middelen die gebruikt zullen worden voor meer koopkracht voor het personeel, betere werkomstandigheden en meer handen aan het bed.

Om de lonen op te trekken, wordt 412 miljoen uitgetrokken. Deze zullen zo gemiddeld 6% stijgen voor de personeelsleden in de woonzorgcentra, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de revalidatiecentra, de initiatieven beschut wonen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg. Maar ook voor de klassieke Vlaams zorg- en welzijnssectoren, zoals de gezinszorg, kinderopvang, jeugdhulp en gehandicaptenzorg, is een sterke koopkrachtstijging voorzien. Onthaalouders en zelfstandigen in trap 2B van kinderopvang worden evenmin vergeten.

Daarnaast wordt 165 miljoen ingezet om extra personeel aan te werven én om te zorgen voor kwalitatieve verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden zoals stressbestrijding, meer opleidingen en een betere balans werk-privé en van meer personeel. Die maatregelen zijn essentieel om de hoge werkdruk, die verder versterkt is geweest door covid-19, te doen afnemen.

Deze verhoogde aantrekkelijkheid van de loons- en arbeidsvoorwaarden moet zorgen voor een hogere aantrekkelijkheid van het beroep. Een verhoging van de instroom die op een duurzame manier zorgt voor meer handen aan het bed en zo kwalitatieve zorg in de toekomst garandeert.


Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.