Nieuws

Zoeken op categorie

Meer dan helft van de lokale besturen wil parochiekerken nieuwe invulling geven

2021/05/16 |

Binnenlands Bestuur

16 mei 2021 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele stuurden een bevraging naar de lokale besturen in verband met de herbestemming van de parochiekerken op hun grondgebied. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat er een traject van neven- of herbestemming in hun gemeente loopt. “We gaan aan de slag met de honderden leegstaande kerken in Vlaanderen, met respect voor het verleden maar met oog op de toekomst”, klinkt het bij de twee ministers.

Terug

Doordat er steeds minder mensen naar de kerk gaan, worden in Vlaanderen honderden parochiekerken onderbenut. Velen staan leeg. Daar willen Vlaams ministers Bart Somers en Matthias Diependaele iets aan veranderen. De twee ministers gaan de lokale besturen ondersteunen die hun kerken een nieuwe invulling willen geven. Ze stuurden hiervoor alvast een bevraging naar alle Vlaamse burgemeesters.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Het enthousiasme bij de lokale besturen is groot. 116 burgemeesters hebben de bevraging ingevuld, samen goed voor 693 rooms-katholieke parochiekerken. Meer dan de helft van deze gemeenten (63) heeft momenteel al een traject lopen met minstens één kerk op hun grondgebied. Dat kan gaan om een volledige herbestemming van de kerk of een nevenbestemming waar slechts een gedeelte een nieuwe invulling krijgt. 81 van de 116 gemeenten vinden een herbestemming van een kerk op korte termijn wenselijk en maar liefst 89 gemeenten denken aan een nevenbestemming.”

Vaak worden burgers betrokken bij de plannen van de gemeenten. Er lopen verschillende burgerbevragingen  en haalbaarheidsstudies om te beslissen wat wenselijk is. Negen op tien burgemeesters geeft bij de herbestemming van een kerk de voorkeur aan een nieuwe ontmoetingsplaats. Daarna wordt de voorkeur gegeven aan een publieke functie (85%), recreatie (68%), een private herbestemming met een niet-commerciële functie (54%), een commerciële functie (47%), een woonfunctie (34%) of sloop (19%).

Minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele: “Ik ben erg tevreden met de resultaten van de survey want hieruit blijkt dat de burgemeesters algemeen positief zijn over de instrumenten van de Vlaamse overheid zoals de kerkenbeleidsplannen en de ondersteuning bij uitvoering haalbaarheidsstudies. Het is goed om daar bevestiging van te krijgen en we moeten daar als Vlaamse Overheid op verder werken. Dat doen we in een een conceptnota 2.0 inzake de herbestemming van parochiekerken, ik wil hierin onder meer een antwoord geven op het punt dat burgemeesters aangeven dat ze ondersteuning nodig hebben in de her- en nevenbestemmingstrajecten.”

Op het grondgebied van de 116 gemeenten die de bevraging invulden, kregen al 46 parochiekerken een herbestemming en 52 een nevenbestemming. Volgens de twee ministers zullen deze aantallen de komende jaren toenemen.

“De gesprekken met de lokale besturen, de Bisschoppenconferentie en middenveldorganisaties zoals Monumentenwacht lopen vlot. Binnenkort brengen we een dossier naar de Vlaamse regering en kijken we hoe we vanuit Vlaanderen dit proces kunnen versnellen en ondersteunen. Het creëren van draagvlak is daarbij belangrijk. Met respect voor het verleden, maar met oog op de toekomst. De twee gaan hand in hand.”

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.