Nieuws

Zoeken op categorie

Vlaamse regering zal extra middelen voorzien voor lokale armoedebestrijding en de laagste inkomens

2020/05/21 |

Binnenlands Bestuur

21 mei 2020 - Door de corona-crisis dreigen steeds meer mensen in armoede terecht te komen. In een resolutie vraagt het Vlaams parlement de regering daarom om meer inspanningen. Met de vraag om meer middelen vrij te maken voor lokale besturen om hun armoedebeleid te versterken, gaat Vlaams minister Bart Somers alvast meteen aan de slag: “De coronacrisis dreigt meer mensen in armoede te duwen. We mogen het nooit aanvaarden dat kinderen met honger naar bed moeten. We versterken het lokaal armoedebeleid met extra middelen en maken ook geld vrij om de working poor beter te ondersteunen, want werken moet lonen.”

Terug

Het Vlaams parlement keurde woensdagnamiddag een voorstel van resolutie goed dat meer aandacht vraagt voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Daarin worden drie concrete maatregelen opgesomd: meer inspanningen voor gezinnen met kinderen en lage inkomens via het Groeipakket, een eenmalig consumptiebudget om de lokale economie te ondersteunen, en extra financiële steun aan de lokale besturen om hun armoedebeleid te versterken.

Bart Somers vindt het een goede zaak dat het Vlaams parlement met concrete voorstellen komt om de golf van armoede te lijf te gaan die de coronacrisis dreigt te veroorzaken: “Kwetsbare personen en gezinnen, zoals mensen in armoede of mensen met een laag inkomen, worden immers het hardst getroffen. Zij hebben geen spaargeld om een tijdelijk inkomensverlies op te vangen en hun kinderen hebben geen eigen laptop of tuin waar ze in kunnen spelen.” 

Volgens de minister van Binnenlands Bestuur zijn de lokale besturen het best geplaatst om armoede te bestrijden. De vraag om lokale besturen extra te ondersteunen krijgt dan ook de volle steun van minister Somers: “Lokale besturen zijn onze belangrijkste bondgenoten in de strijd tegen armoede. Zij staan het dichtst bij de burger en weten waar met angst naar het einde van de maand gekeken wordt. Ze zijn het best geplaatst om ervoor te zorgen dat financiële steun terecht komt waar het nodig is en onze burgers actief te begeleiden met een traject op maat.”

Working poor

Cijfers bevestigen alvast dat er meer en meer mensen in armoede dreigen terecht te komen. De OCMW’s registreerden een sterke toename van het aantal mensen dat een leefloon aanvraagt. Daarom is ook een krachtig herstel- en relancebeleid en een snelle economische heropstart zo belangrijk. Een gezonde economie met hoge werkgelegenheid blijft immers de beste bescherming tegen armoede.

Vandaag zien we spijtig genoeg dat mensen met een job in bestaansonzekerheid en armoede terecht komen. Voor Vlaams minister Bart Somers is dat onaanvaardbaar. “Het hebben van een job moet de beste garantie blijven voor een leven zonder geldzorgen. De Vlaamse jobbonus moet ervoor zorgen dat mensen met een bescheiden loon meer overhouden. Bovendien zorgt deze bonus ervoor dat het verschil tussen werken en niet werken voldoende groot is. Met een extra stimulans voor de laagste inkomens moedigen we mensen aan om te werken en belonen we ze beter voor hun inspanningen.”

 


Deel dit op

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.