Nieuws

Zoeken op categorie

Minister Bart Somers neemt kennis van onbestuurbaarheid Machelen

2021/04/21 |

Binnenlands Bestuur

21 april 2021 - Midden februari stemde een meerderheid van de Machelse gemeenteraad voor de onbestuurbaarheid van haar gemeente. Provinciegouverneur Jan Spooren startte daarop gesprekken met de verschillende betrokken partijen. Op basis van zijn verslag geeft Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers de Machelse gemeenteraad groen licht om een nieuw college te vormen. “Uit het rapport blijkt duidelijk dat de huidige meerderheid niet verder kan. Het is nu aan de verschillende partijen in Machelen om hun verantwoordelijkheid op te nemen en op zoek te gaan naar een nieuwe meerderheid in het belang van hun inwoners.”

Terug

Op de gemeenteraad van 17 februari werd door de Machelse oppositie de onbestuurbaarheid ter stemming op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. Die vraag kwam er na strubbelingen binnen de CD&V-fractie die ook de samenwerking met de coalitiepartners onder druk zette. De stemming behaalde een meerderheid waarna de gemeente onbestuurbaar werd verklaard. Zoals de procedure het voorschrijft, startte gouverneur van Vlaams Brabant, Jan Spooren, vervolgens gesprekken op met alle betrokken partijen, waarna hij zijn rapport overmaakte aan bevoegd minister Bart Somers.

 

Minister Somers bracht vandaag de gemeente Machelen op de hoogte dat die pogingen om de huidige coalitie verder te zetten, niet geslaagd zijn: “Ik wil gouverneur Jan Spooren bedanken voor zijn inspanningen. Maar ik kan niet anders dan samen met hem vaststellen dat zijn bemiddelingsopdracht mislukt is en er zich geen oplossing aandient. In het belang van de inwoners van Machelen mag deze situatie niet langer aanslepen. En dus heb ik de gemeenteraad groen licht gegeven om de procedure op te starten voor de aanstelling van een nieuw college van burgemeester en schepenen.” 

 

Constructieve motie van wantrouwen

Dit spijtig voorval toont opnieuw aan dat onbestuurbaarheid een ingrijpende maatregel is waarvoor je als gemeente een complexe procedure moet doorlopen. Om lokale besturen meer controle te geven over hun interne democratische werking, introduceert minister Somers daarom de constructieve motie van wantrouwen in het nieuw decreet lokale democratie. “Met de motie van wantrouwen zal een gemeenteraad in de toekomst zélf kunnen beslissen om individuele schepenen of zelfs een meerderheid te vervangen. Vlaanderen moet daar geen Keizer Koster in spelen met een complexe procedure.”


Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.