Nieuws

Zoeken op categorie

Minister Bart Somers plant haag voor Lokaal Energie- en Klimaatpact

2022/02/01 |

Binnenlands Bestuur

1 februari 2022 - Ministerieel bezoek op de bedrijfssite van DDS: Bart Somers trekt samen met vertegenwoordigers van DDS, de Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Dendermonde zijn laarzen aan om een haag te planten rond het energiepark van DDS. Kleine boompjes zullen een ecologische haag vormen om de biodiversiteit in de regio te bevorderen. En dat idee kwam van de stad Dendermonde die hiermee een eerste actie waarmaakt binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact van minister Somers.

Terug

Goed gelaarsd en met een stevige spade trokken minister Bart Somers, DDS-voorzitter Hans Knop, gedeputeerde van de Provincie Oost-Vlaanderen en tevens voorzitter van Regionaal Landschap Schelde-Durme Riet Gillis en Dendermonds schepen van Klimaat Leen Dierick naar het energiepark van DDS om er te helpen bij de aanplant van een ecologische haag met een lengte van 340 meter. De actie is gericht op het vergroten van de biodiversiteit en kadert in het Lokaal Energie- en Klimaatpact dat minister Bart Somers in 2021 lanceerde. Eén van de concrete doelstellingen van dit pact is zorgen voor een halve meter extra haag per Vlaming.

Vlaams minister Bart Somers: “Het Lokaal Energie- en Klimaatpact focust zich op vier werven: vergroening, participatieve energie, duurzame mobiliteit en water. Het gaat aan de slag met het engagement en de daadkracht van de lokale besturen en vertaalt abstracte klimaatambities in zeer concrete doelstellingen per stad of gemeente. Dendermonde is één van de 293 lokale besturen die zo’n contract met Vlaanderen heeft afgesloten en kan rekenen op financiële middelen. Eén van de concrete doelstellingen in het pact is een halve meter haag per Vlaming tegen 2030. Dendermonde heeft ongeveer 46.000 inwoners, dus dat betekent 23 kilometer haag aanplanten tegen 2030. Vandaag planten we alvast in één keer 340 meter. Met deze haag creëert Dendermonde een nieuwe corridor tussen de verschillende stukjes natuur wat goed is voor de biodiversiteit. Knap werk van het stadsbestuur en de verschillende partners, een voorbeeld voor de rest van Vlaanderen.”

DDS-voorzitter Hans Knop: “Onze organisatie richt zich op de uitdagingen van morgen. We ondersteunen onze aangesloten gemeenten bij de uitvoering van projecten die focussen op hedendaagse thema’s, zoals klimaat. En dit is er zo één van. De nieuwe haagstructuur is een win-win voor alle betrokken partners. Op onze site vormt ze een natuurlijke afsluiting rond het zonnepanelenpark, maar tegelijk moet ze ook mee zorgen voor meer biodiversiteit.”

“Dat klopt”, beaamt Leen Dierick, schepen van Klimaat in Dendermonde: “We kiezen doelbewust voor een combinatie van meidoorn, sleedoorn en hondsroos om de biodiversiteit te stimuleren en dienden voor een groot deel van de financiering een dossier in bij de actie Beplant het landschapvan Provincie Oost-Vlaanderen. In de buurt van de afsluiting komt ook nog een groot insectenhotel.”


Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.