Nieuws

Zoeken op categorie

Minister Somers en schepen De Bruycker nemen deel aan omstaanderstraining

2022/03/09 |

Samenleven

9 maart 2022 - Racisme, haatspraak, discriminatie, seksuele intimidatie,… Veel te veel burgers worden er nog elke dag mee geconfronteerd. De stad Gent pakt het probleem op een vernieuwende manier aan. Via omstaanderstrainingen traint ze haar inwoners om te reageren. Vlaams Minister Bart Somers heeft het geselecteerd als één van zijn 24 robuuste projecten. Zijn doel is om samen met de lokale besturen jaarlijks 1.000 professionals en 1.000 burgers op te leiden. Vandaag nam hij in Gent alvast zelf deel aan een omstaanderstraining. “Een jongen die door een ouder langs de zijlijn uitgescholden wordt. Een meisje dat betast wordt op straat. Een kind in een rolstoel dat uitgelachen wordt. Dat mogen we nooit tolereren. Alleen weten we niet altijd hoe we hierop moeten reageren, en dus zwijgen we maar. Wel, met de omstaanderstraining leer je hoe je wel gepast kan reageren. De stad Gent wapent haar inwoners om op te komen voor hun medeburgers. Maakt het een deel van de identiteit van de stad en haar inwoners. En zorgt zo voor een veiligere omgeving voor iedereen.”

Terug

37% van de jeugdvoetballers werd al geconfronteerd met discriminatie. 16% van de mensen met een handicap wordt gepest op het werk. 91% van de meisjes en 27% van de jongens tussen de 15 en 24 jaar in Antwerpen, Brussel en Charleroi kreeg al te maken met seksueel overschrijdend gedrag. Eén voor één zaken die onaanvaardbaar zijn.

Maar wat bleek ook? 80% van de jongens en meisjes die te maken kreeg met seksueel overschrijdend gedrag, kreeg daarbij geen steun van omstaanders. Dat betekent voor alle duidelijkheid niet dat deze mensen hun medeburgers zomaar aan hun lot willen overlaten. Alleen blijkt dat 46% niet ingrijpt omdat ze niet goed weten hoe ze dat best doen. Nochtans is het cruciaal dat zoveel mogelijk mensen zich uitspreken als we werk willen maken van een leefbare leefomgeving voor elke burger.

In de stad Gent hebben ze dat alvast begrepen. Vorig jaar is Gents schepen voor Gelijke Kansen Astrid De Bruycker van start gegaan met het aanbieden van gratis omstaanderstrainingen. Met het oog op de heropening van het nachtleven werd gestart met trainingen voor personeel van horeca, nachtclubs, bars, en eventorganisatoren. Middenveldorganisaties, vzw’s in sociaal en cultureel werk, jeugd-, sportverenigingen en personeelsleden van de Stad Gent volgden. Dit jaar worden al minstens 1.155 mensen uit Gentse stadsdiensten en organisaties getraind waaronder 360 leerlingen van de tweede en derde graad middelbaar. Daarnaast kunnen inwoners van Gent ook individueel training volgen: 63 personen deden dat al, 195 anderen kunnen inschrijven voor de dit jaar ingeplande sessies.

Schepen Astrid De Bruycker: “De omstaandertrainingen zijn een belangrijke actie uit ons breed actieplan ‘Antidiscriminatie en Antiracisme’ dat alle maatschappelijke actoren mobiliseert. Gent moet een stad zijn waar iedereen zich overal op z’n gemak voelt. Dat is een basisrecht waar we het allemaal over eens zijn, en dus ook een recht waar we collectief moeten voor opkomen. Wie het slachtoffer is van intimidatie, haatspraak of discriminerend gedrag mag nooit het gevoel hebben er alleen voor te staan. Daarom roepen we iedereen op gepast te reageren als ze getuige zijn én willen we hen ook leren hoe ze dat het best kunnen. Want samen staan we sterker.”

Plan Samenleven

De omstaanderstrainingen zijn één van de 24 robuuste projecten uit het Plan Samenleven. Met dit plan, dat dit jaar van start gaat, wil Minister van Samenleven Bart Somers zorgen voor meer focus en visie in het gelijke kansen en integratiebeleid. De komende drie jaar wordt voor dit plan 33 miljoen euro uitgetrokken. Middelen die voortaan maximaal naar de lokale besturen zullen vloeien.

Vlaams Minister Bart Somers: “Samenleven met 6,6 miljoen verschillende Vlamingen, dat zorgt soms voor uitdagingen. Dat vergt inspanningen. En dat betekent dat je een beleid nodig hebt met een duidelijke visie. Minder versnippering, meer impact Daar zorgen we nu voor. We gaan van 380 kleinschalige projectjes naar 24 robuuste projecten met duidelijke doelstellingen. Inzetten op het omstaanders-principe is zo’n voorbeeld. Samen met de lokale besturen willen we jaarlijks 1.000 professionals en 1.000 burgers opleiden.”

 

Bart Somers
Burgemeester stad Mechelen

E-mail
info@openvldmechelen.be
 
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.