Nieuws

Zoeken op categorie

Minister Somers investeert extra in mentaal welzijn

2021/03/19 |

Binnenlands Bestuur

19 maart 2021 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers maakt binnen zijn bevoegdheden extra middelen vrij voor mentaal welzijn. Hij lanceert een projectoproep voor lokale besturen en vraagt meer aandacht voor de uitdagingen dat telewerken met zich meebrengt.

Terug

De coronacrisis duurt inmiddels een vol jaar. De bijhorende maatregelen vallen voor veel mensen zwaar. De gezondheidscrisis heeft niet enkel economische gevolgen, het dreigt ook een mentale crisis te worden. We missen onze sociale contacten, vrienden en collega’s. Grootouders kunnen hun kleinkinderen niet knuffelen en jongeren voelen zich eenzaam. 

Vlaams minister Bart Somers: “We mogen de mentale impact van de coronacrisis niet onderschatten en minimaliseren. Het gebrek aan sociaal contact begint bij veel mensen parten te spelen. Zeker jongeren en senioren hebben het extra moeilijk.”

De minister lanceert daarom een projectoproep voor de lokale besturen en maakt daar 3 miljoen euro voor vrij. “Lokale besturen staan het dichtst bij de burger en kunnen het best samenwerken met organisaties op het terrein. Zij zijn het best in staat om jongeren een laagdrempelige psychologische ondersteuning aan te bieden. Zij weten wie hulp nodig heeft en kunnen outreachend werken. We zagen deze coronacrisis al mooie lokale initiatieven tot stand komen, zoals een buddy-werking om eenzaamheid te voorkomen of jeugdwerkers die acties organiseerden om het mentaal welzijn van jongeren te bevorderen. Dat willen we versterken. Elk project kan tot maximaal 40.000 euro ondersteuning van de Vlaamse overheid krijgen, maar het lokale bestuur moet wel mee financieren”, aldus Bart Somers.

Telewerkende ambtenaren

Als minister van Ambtenarenzaken heeft Bart Somers ook extra aandacht voor het mentaal welbevinden van het Vlaamse overheidspersoneel. Hij lanceerde het voorbije jaar daarom drie keer een welzijnsbevraging: in juni, september en zopas in maart.

Bart Somers: “In het algemeen zijn de cijfers zeker oké. In de laatste bevraging geeft 76% van de respondenten aan dat het goed gaat, 67% voelt zich voldoende gesteund door zijn leidinggevende en 70% kan werk en privé goed op elkaar afstemmen. Maar we zien wel dat de cijfers dalen. Het telewerken begint zijn tol te eisen, slechts de helft geeft aan voldoende contact te hebben met collega’s.”

De minister benadrukt dat telewerken momenteel zoveel mogelijk verplicht is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar dat er na de crisis aandacht moet zijn voor de uitdagingen die telewerken met zich meebrengt.

Bart Somers: “Telewerken biedt veel voordelen en zal ook na de coronacrisis blijven bestaan. Vlaamse ambtenaren zullen een deel van de week van thuis kunnen werken, maar we moeten aandacht hebben voor de uitdagingen dat telewerken met zich meebrengt. Wat is een waardig alternatief voor een fysieke brainstormsessie? Hoe vervang je de informele contacten aan het koffiemachine? Hoe garandeer je de sociale cohesie van je team? Hoe zorg je ervoor dat de grens tussen privé en werk bewaakt blijft en mensen offline kunnen zijn? Ik stel een taskforce samen van academici en experten uit de privésector die een modern HR-beleid mee vorm kunnen geven.”


Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.