Nieuws

Zoeken op categorie

Minister Somers lanceert projectoproep voor aangename Leefbuurten

2021/02/25 |

Binnenlands Bestuur

26 februari 2021 - Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil lokale besturen ondersteunen bij de kwaliteitsvolle herinrichting van het openbaar domein. De minister lanceert samen met de Vlaamse Bouwmeester en Fietsberaad Vlaanderen een projectoproep voor aangename “Leefbuurten”.

Terug

“Het afgelopen jaar herontdekten onze buurt en het belang van groen, gedeelde ruimte, beleving en ontmoeting,” klinkt het bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. “We willen hier verder op inzetten en lanceren een projectoproep voor aangename Leefbuurten.”

De Vlaamse Bouwmeester, Fietsberaad Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur slaan de handen in elkaar slaan om lokale overheden te ondersteunen bij de herinrichting van hun straten en wijken. Bart Somers: “We kennen allemaal de buurten waar het fijn wonen is. Waar de buren elkaars voornaam kennen en samen een wandeling maken door de wijk. Zo zijn er duizenden in Vlaanderen, maar het moeten er nog veel meer worden. De publieke ruimte moet terug een plek van ontmoeting worden. Aangename wijken met veel aandacht voor leefbaarheid en groen.”

Veel lokale besturen willen het openbaar domein in hun stad of gemeente herinrichten. Maar hoe moeten ze dat juist aanpakken? Hoe vertaalt zich dat in concrete ontwerpen? Welke ingrepen zijn nodig om mensen te stimuleren om te wandelen of de fiets te nemen? Hoe rijmen we dat met de opgave van ontharding en waterbuffering? Voor antwoorden op deze vragen zijn burgemeesters, schepenen en ambtenaren op zoek naar concrete antwoorden, inspiratie en voorbeelden.

Projectoproep

Vanaf vandaag kunnen Vlaamse steden en gemeenten hun projecten indienen om van een gewone wijk een echte leefbuurt te maken.  Daaruit worden de vijf tot tien meest ambitieuze en inspirerende projecten geselecteerd die vervolgens ondersteund zullen worden bij de uitwerking van een kwaliteitsvol ontwerp. De geselecteerde steden en gemeenten kunnen rekenen op intensieve begeleiding en de benodigde expertise, onder meer op het vlak van mobiliteit, vergroening, ontharding en burgerparticipatie. Voor deze ondersteuning wordt ongeveer 590.000 euro voorzien.

Minister Somers:“Crisissen zorgen voor enorme uitdagingen, maar ook voor nieuwe inzichten en kansen. Die moeten we nu grijpen en met de nodige portie lef onze publieke ruimte durven hertekenen. Buurten creëren  met meer ruimte om te wandelen, fietsen en spelen. Met meer bomen die zorgen voor afkoeling. Met meer kansen tot ontmoeting. De grensverleggende projecten zullen nadien ook ter inspiratie dienen voor andere lokale besturen en hen helpen om antwoorden te krijgen op veel voorkomende vragen. Zo geven we onze wijken en buurten terug in handen van haar inwoners.”

Voor meer info over de projectoproep kan u terecht op www.leefbuurten.be.

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.