Nieuws

Zoeken op categorie

Ministers Somers en Beke zetten in op noodopvang voor basisschoolkinderen

2021/03/25 |

Binnenlands Bestuur

25 maart 2021 - De nieuwe coronamaatregelen zorgen ervoor dat lokale besturen opnieuw een belangrijke rol krijgen in het organiseren van kinderopvang. Veel sport- en jeugdkampjes die normaal tijdens de paasvakantie gingen doorgaan zijn geannuleerd. Bovendien heeft het overlegcomité beslist het lager en secundair onderwijs in de week voor de paasvakantie al te sluiten. “Voor ouders die echt geen oplossing vinden via het reguliere aanbod, kunnen steden en gemeenten noodopvang voorzien. We ondersteunen hen met extra middelen en richtlijnen”, aldus minister Somers.

Terug

Het overlegcomité besliste gisteren om volgende week de lagere en secundaire scholen te sluiten. Aansluitend met de paasvakantie zorgt dit onvermijdelijk voor extra vraag naar kinderopvang.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Veel jeugd- en sportkampjes hebben hun geplande activiteiten noodgedwongen geannuleerd omwille van de strengere veiligheidsmaatregelen door de stijgende besmettingscijfers. Ook de reguliere buitenschoolse opvang komt onder druk. Kinderen naar de grootouders brengen is virologisch gezien niet verstandig. Dat zorgt er natuurlijk voor dat sommige ouders nu naar alternatieve oplossingen zoeken.”

Tijdens de week van 29 maart tot en met 2 april vallen we terug op de bestaande regeling waarbij scholen en lokale besturen, in samenwerking met vele partners, steeds oplossingen hebben gevonden voor opvangnoden. Bart Somers: “Onze steden en gemeenten hebben het afgelopen jaar bewezen snel te kunnen schakelen. Ze staan er wanneer het nodig is. Vanuit Vlaanderen ondersteunen we de lokale besturen met richtlijnen en zorgen we voor een financiële compensatie van 30 euro per dag per kind.”

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: ‘De buitenschoolse opvang met subsidie of attest van toezicht van Opgroeien (voorheen Kind en Gezin) blijft in principe open, maar met beperkte capaciteit omwille  van de striktere veiligheidsvoorschriften. Daarom is het belangrijk dat de plaatsen die beschikbaar zijn, met de bijkomende hulp van de lokale besturen,   voornamelijk naar ouders gaan die werken in cruciale beroepen en essentiële diensten, zoals de zorg, politie of kinderopvang en aan kwetsbare gezinnen.’

Het Agentschap Opgroeien zal de organisatoren van buitenschoolse opvang vandaag nog informeren met de richtlijnen die van toepassing zijn.

Minister Somers benadrukt wel dat een lokaal bestuur niet zomaar alles kan oplossen: “We vragen aan ouders om enkel van de buitenschoolse opvang gebruik te maken wanneer men zelf geen andere en veilige oplossing ziet. Telewerken is verplicht, dus veel ouders zullen thuis zijn. Een lokaal bestuur dat overbevraagd wordt, kan ervoor kiezen om voorrang te geven aan de meest kwetsbaren of aan kinderen waarvan de ouders in cruciale beroepen en essentiële diensten werken. Maatwerk en ruimte voor individuele vragen zal sowieso nodig zijn, want we beseffen dat het voor niemand eenvoudig is om werk en kinderopvang te combineren.”

 

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.