Nieuws

Zoeken op categorie

Ministers Somers & Demir presenteren het nieuwe LIVC-R decreet in de Commissie Radicalisering

2021/04/21 |

Samenleven

21 april 2021 - Vandaag hebben Vlaams minister van Samenleven Bart Somers en Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir het vernieuwde LIVC -R decreet voorgesteld in de Commissie Radicalisering van het Vlaams parlement. Het decreet dat tot stand is gekomen na diverse consultatie- en adviesrondes met verschillende partners moet het mogelijk maken om binnen de lokale integrale veiligheidscel informatie te delen in de strijd tegen radicalisering, zonder het beroepsgeheim te schenden. “We zetten hiermee vandaag opnieuw een belangrijke stap in de bescherming van onze jongeren en het voorkomen van gewelddadige radicalisering ”, klinkt het bij de twee ministers.

Terug

Een lokale integrale veiligheidscel inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC R) brengt de socio-preventieve partners, de lokale politie en het lokale bestuur samen rond tafel om één bepaalde casus te bespreken. Het is een efficiënte manier om kort op de bal te spelen als er signalen zijn van radicalisering. De LIVC’s hebben al meermaals hun nut bewezen, maar er waren nog verbeterpunten. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “Het nieuwe decreet installeert een gedeeld beroepsgeheim waardoor het mogelijk is voor de verschillende partners om alle elementen op tafel te leggen zonder hun beroepsgeheim te schenden. Op die manier kunnen we onze jongeren beter beschermen en ze uit de handen houden van extremisten. Als burgemeester heb ik gezien hoe belangrijk het is om verschillende partners rond tafel te brengen en snel te handelen als iemand op het verkeerde pad dreigt terecht te komen.”

Het nieuwe decreet kwam tot stand na verschillende consultatie- en adviesrondes. In het parlement werd vandaag verduidelijkt dat welzijnspartners of jongerenorganisaties nooit verplicht zijn om deel te nemen aan de lokale integrale veiligheidscel. “Dat blijft ook zo in de toekomst”, klinkt het bij minister Somers, “maar in de praktijk zien we dat deze organisaties er nu al vaak voor kiezen om deel te nemen aan het overleg. Tot heden gebeurde dit zonder decretale basis, maar nu zorgen we voor juridische bescherming. Dat is in de eerste plaats in het belang van de jongeren zelf. Een LIVC is niet gericht op het vervolgen, maar op het voorkomen van radicalisering.”

Het decreet bevat ook een uitgebreide regeling met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens,  zodat Vlaamse deelnemers het recht hebben om deze gegevens te verwerken in het kader van een LIVC R. Daarnaast zal er in samenwerking met VVSG een draaiboek worden opgesteld, omdat er op het terrein nog veel praktische vragen leven. “Het draaiboek bevat een praktische handleiding over de werking van een LIVC-R en het regelgevend kader. Het is dus een gebruikerstool voor alle actoren op het terrein, zodat voor hen duidelijk is wat een LIVC R is, maar ook wat het niet is. Nog voor de zomer zullen we dit verspreiden naar de verschillende sectoren en gemeenten, zodat dit onmiddellijk geconsulteerd kan worden als het decreet in werking treedt. Op die manier zetten we echte stappen vooruit in de strijd tegen radicalisering, extremisme en terrorisme”, licht minister Demir toe.

Ook bij de opmaak van dit draaiboek zullen er verschillende consultatie- en adviesrondes plaatsvinden. Immers, “Wij kiezen voor sensibiliseren en het opbouwen van vertrouwen, om met z’n allen samen te werken aan preventie. Dit komt ook onze jongeren ten goede, want enkel zo kunnen we ze uit handen houden van gewelddadige extremisten.”, aldus minister Demir.


Bart Somers
Burgemeester stad Mechelen

E-mail
info@openvldmechelen.be
 
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.