Nieuws

Zoeken op categorie

Ministers Somers en Peeters trappen de week van de mobiliteit op gang

2021/09/16 |

Binnenlands Bestuur

16 september 2021 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters gaven vandaag de aftrap van de Week van de Mobiliteit. Op (F)aces of the Future, een inspiratiedag over duurzame mobiliteit maakten meer dan 150 vertegenwoordigers van onze Vlaamse steden en gemeenten hun opwachting. “Van Griekenland tot Limburg, we hebben deze zomer gezien dat de klimaatopwarming verstrekkende gevolgen heeft. 36% van onze Vlaamse broeikasuitstoot komt uit de transportsector en 54% daarvan is het gevolg van personenverkeer. Inzetten op duurzame mobiliteit kan dus een belangrijk verschil betekenen”, klinkt het bij de ministers.

Terug

De inspiratiedag (F)Aces of the Future is een initiatief van Netwerk Duurzame Mobiliteit, Autodelen.net en de Stad Mechelen. ‘Aces’ staat voor de wereldwijde toekomstige trends op vlak van mobiliteit (Autonomous, Connected, Electric en Shared). De ‘F’ (for everyone) wil benadrukken dat mobiliteit voor iedereen toegankelijk moet zijn. Meer dan 150 vertegenwoordigers van Vlaamse steden gingen vandaag in gesprek over duurzame mobiliteit en wat de prioriteiten zijn voor het beleid.

Vlaams minister Bart Somers gaf een toelichting over het Lokaal Energie- en Klimaatpact dat steden en gemeenten wil ondersteunen in het behalen van de Vlaamse en Europese klimaatdoelstellingen. Het LEKP focust zich op vier concrete werven: vergroening, energie, water, en elektrische deelmobiliteit. “Naast de inspanningen van minister Peeters gaan we samen met de lokale besturen voor 1 laadpunt per 100 inwoners en één deelwagen per 500 Vlamingen. Daarnaast streeft het Pact naar 6.600 km extra kwalitatieve fietspaden. De Vlaamse steden en gemeenten kunnen het pact nog tot eind oktober ondertekenen en zo aanspraak maken op extra financiële middelen”, aldus minister Somers.

De start van ‘De week van de mobiliteit’ is een ideaal moment om stil te staan bij de kansen maar ook uitdagingen die de mobiliteit van morgen ons biedt.  Mobiliteit is een spiegel van de maatschappij waar continu ontwikkelingen plaatsvinden die niet eenvoudig te overzien of te voorspellen zijn. Onze mobiliteitstoekomst is dan ook gekoppeld aan de uitdagingen en de technologieën van morgen. Ons denkpatroon rond mobiliteit is vastgeroest sinds de jaren negentig. We moeten volop gaan voor een slimme, duurzame mobiliteit.

Vlaams minister Lydia Peeters: “We hebben binnen de Mobiliteitsvisie 2040 de krachtlijnen vastgelegd waarmee we de Vlaamse mobiliteit in de toekomst vlot, veilig en duurzaam kunnen organiseren. Deze mobiliteitsvisie helpt onze ambitieuze Vlaamse doelstellingen realiseren: tegen 2050 zijn er in Vlaanderen geen zware verkeersslachtoffers en geen vervoersemissies meer, maar geniet de Vlaming wel van vlotte en naadloze mobiliteit."

 

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.