Nieuws

Zoeken op categorie

Moskeeën wachten op erkenning, maar Moslimexecutieve laat hen in de steek

2022/02/21 |

Samenleven

21 februari 2022 - Wegens het ontbreken van een performant erkenningskader heeft Vlaanderen sinds 2013 geen enkele moskee meer erkend. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers zorgde daarom voor een nieuw decreet met duidelijke erkenningsvoorwaarden. Meer dan 75 moskeeën kunnen hun hangende erkenningsaanvraag binnen het jaar actualiseren, maar de Moslimexecutieve werkt niet mee. “Het nieuwe decreet is nu al drie maanden van kracht. We krijgen signalen vanop het terrein dat er verschillende moskeeën staan te wachten om erkend te worden, maar de Moslimexecutieve bezorgt ons de dossiers niet. Onze Vlaamse moslims verdienen beter, de Moslimexecutieve laat hen in de steek.”

Terug

In ons land is het de federale regering die bepaalt welke religies en levensbeschouwingen erkend zijn. Het zijn de deelstaten die bevoegd zijn om de lokale geloofsgemeenschappen te erkennen. Vlaanderen telt ongeveer 1.700 lokale geloofsgemeenschappen, waarvan meer dan 1.580 Rooms-Katholiek. Ter vergelijking: na de intrekking door minister Somers van twee erkenningen zijn er nog 25 erkende moskeeën in Vlaanderen.

Sinds 2017 zijn er geen nieuwe lokale geloofsgemeenschappen meer erkend, omdat een duidelijk erkenningskader ontbrak. De laatste moskee werd erkend in 2013, bijna 10 jaar geleden.  Met het nieuwe decreet van Vlaams minister van Samenleven kwam er drie maanden geleden een einde deze erkenningstop. Bart Somers: “Er komt een einde aan de jarenlange periode van blokkering en rechtsonzekerheid voor lokale geloofsgemeenschappen. We herstellen het vertrouwen langs beide kanten. Lokale geloofsgemeenschappen kunnen terug erkend worden, weliswaar onder duidelijke voorwaarden. Er komt een verbod op buitenlandse financiering en inmenging. Een informatie- en screeningsdienst zal lokale geloofsgemeenschappen beter controleren én ondersteunen.”

Op basis van de studie van professor Rik Torfs werd bepaald dat nieuwe erkenningsaanvragen een vierjarig traject moeten doorlopen. Tijdens deze periode worden de lokale geloofsgemeenschappen ondersteund en begeleid. De erkenningsaanvragen die vóór 1 juli 2019 werden ingediend bij het representatief orgaan (maar wegens de erkenningstop niet behandeld werden) hoeven dit vierjarig traject niet te doorlopen en krijgen één jaar de tijd om een nieuwe erkenningsaanvraag in te dienen en zich te conformeren naar de regels van het nieuwe decreet.

 

Moskeeën wachten, maar moslimexecutieve werkt niet mee

Meer dan 75 moskeeën hadden een erkenningsaanvraag ingediend vóór 1 juli 2019, maar sinds het nieuwe decreet van kracht is werd nog geen enkel dossier door de moslimexecutieve voor erkenning aan de minister bezorgd.

Vlaams minister Bart Somers: “Niets zegt dat al deze 75 moskeeën opnieuw een erkenningsaanvraag zullen indienen. Sommige aanvragen zijn niet meer relevant en sommigen zullen interesse verloren hebben nu we de regels verstrengd hebben. Maar verschillende moskeeën wachten al jaren op erkenning en toch ligt er nog geen enkele erkenningsaanvraag op mijn bureau. Nochtans is het nieuwe decreet al drie maanden van kracht. Het is de taak van de moslimexecutieve om samen met de moskeeën hun erkenningsaanvraag te actualiseren en een nieuw dossier in te dienen. De moslimexecutieve laat hen in de steek.”

Volgens minister Somers toont dit opnieuw aan dat federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne de juiste beslissing neemt. Minister Van Quickenborne kondigde vrijdag aan dat hij de erkenning van de moslimexecutieve zal intrekken. Bart Somers: “De Vlaamse moslims maken volwaardig deel uit van onze maatschappij. Het overgrote deel van hen heeft geen boodschap aan buitenlandse inmenging of aan een representatief orgaan dat hen blijft indelen op basis van de landen van herkomst, zelfs al gaat het al over de derde en soms zelfs vierde generatie. Verschillende moskeeën staan te wachten op Vlaamse erkenning omdat ze zich deel voelen van Vlaanderen en de moslimexecutieve zorgt voor vertraging, onze Vlaamse moslims verdienen beter dan dit.”


Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.