Nieuws

Zoeken op categorie

Nieuw inburgeringstraject van start: inburgeraars ondertekenen nieuwkomersverklaring

2022/05/19 |

Samenleven

19 mei 2022 - Sinds 1 maart is in Vlaanderen het nieuwe inburgeringstraject van start gegaan. Eén van de nieuwigheden is het inburgeringscontract en de nieuwkomersverklaring die inburgeraars bij de start van hun traject ondertekenen. Zo zijn ze meteen op de hoogte welke verwachtingen onze samenleving koestert. In Lier ondertekenden alvast een tiental inburgeraars deze nieuwkomersverklaring in het bijzijn van Vlaams Minister van Samenleven Bart Somers. “Het nieuwe inburgeringstraject is een verhaal van emancipatie en van participatie. We bieden meer kansen, maar we maken met de ondertekening van de nieuwkomersverklaring van begin af aan ook meteen duidelijk waar wij als samenleving voor staan. Wat de fundamentele spelregels en basiswaarden in onze samenleving zijn die elke burger moet respecteren.”

Terug

De afgelopen jaren hebben de agentschappen inburgering en integratie een enorme inhaaloperatie opgestart. De werking werd gedigitaliseerd, er kwamen gestandaardiseerde inburgeringscursussen en de wachtlijst die was opgelopen tot 9500 plaatsen, werd volledig weggewerkt. Als klap op de vuurpijl zijn de agentschappen sinds 1 maart van start gegaan met een gloednieuw inburgeringstraject. Eén van de nieuwigheden is dat elke inburgeraar vanaf nu bij de start een inburgeringscontract zal ondertekenen. Daar wordt een nieuwkomersverklaring aan toegevoegd.

Tijdens een officiële plechtigheid op het stadhuis van Lier, ondertekenden een tiental inburgeraars alvast hun inburgeringstraject en de bijhorende nieuwkomersverklaring. Ze deden dit in het bijzijn van Vlaams Minister Bart Somers, directeur van het agentschap voor inburgering en integratie Jo de Ro en burgemeester van Lier Rik Verwaest.

Vlaams Minister Bart Somers: “Het inburgeringscontract vertelt je als inburgeraar waar je allemaal op mag rekenen tijdens je volledig gepersonaliseerd inburgeringstraject: een intensieve begeleiding richting werk, een buddy die 40 uur lang met je optrekt en een cursus Nederlands en maatschappelijke oriëntatie waar je op het einde examens voor moet afleggen. Daarnaast is er ook een nieuwkomersverklaring aan verbonden. Daarin worden de fundamentele kenmerken van onze liberale democratie toegelicht zoals de scheiding van kerk en staat, de vrijheid van meningsuiting, religie en onderwijs en de gelijkwaardigheid van elke burger ongeacht je geslacht, afkomst of seksuele voorkeur. Zo is van begin af aan duidelijk wat ons allen bindt en wat we als samenleving verwachten van elk van onze burgers.”

 

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.