Nieuws

Zoeken op categorie

Nieuwkomers zullen ook via maatschappelijk werk hun bijdrage voor inburgeringstraject kunnen betalen

2021/04/21 |

Samenleven

21 april 2021 - Het Vlaamse inburgeringsbeleid wordt ingrijpend hervormd. Nieuwkomers zullen meer kansen krijgen en een traject op maat, maar het wordt ook minder vrijblijvend. Zo zal het inburgeringstraject in de toekomst betalend zijn. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “Voor de meesten is dit een haalbare bijdrage, maar we mogen niet blind zijn voor diegenen die het financieel moeilijker hebben. Zij zouden in principe terechtkunnen bij het Sociaal Huis, maar ik wil met de lokale besturen werk maken van een systeem waar de inburgeraars maatschappelijk zinvol werk kunnen doen om hun cursus te financieren.”

Terug

Vlaams minister van Samenleven werkt momenteel hard aan de hervorming van het Vlaamse inburgeringsbeleid. Vanaf 2022 zal dat bestaan uit vier pijlers. Nieuwkomers moeten een cursus Nederlands  (pijler 1) en maatschappelijke oriëntatie volgen (pijler 2). Nadien zullen ze ook moeten slagen voor een gestandaardiseerd examen. Nieuwkomers zullen in de toekomst ook binnen de twee maanden naar de VDAB worden toegeleid om sneller actief te zijn op de arbeidsmarkt (pijler 3) en zal minstens 40 uur gekoppeld worden aan een Vlaamse buddy om zijn sociaal netwerk te vergroten.  (pijler 4). Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “Bovendien zal elke inburgeraar een persoonlijk traject op maat krijgen. Digitaal in combinatie met werk voor wie het kan, extra klassikale begeleiding voor wie het nodig heeft.”

 

Het inburgeringstraject wordt ook minder vrijblijvend. Er zal een bijdrage van 90 euro gevraagd worden aan het begin van de cursus en 90 euro aan het einde van de cursus. Ter vergelijking: in Duitsland en Denemarken gaat het om meer dan 1100 euro. In Nederland ging het om een veelvoud en zullen ze in de toekomst een vergelijkbaar bedrag hanteren als Vlaanderen.

 

Bart Somers: “Voor het overgrote deel van de inburgeraars is de financiële bijdrage haalbaar, zeker omdat we nieuwkomers in de toekomst onmiddellijk toeleiden naar een job.  Maar we mogen niet blind zijn voor diegenen die het financieel moeilijker hebben. Onze administratie heeft berekend dat 16% van alle nieuwkomers die een inburgeringscontract afsloten afhankelijk zijn van een leefloon. Wat betreft de rechthebbende inburgeraars gaat het om 5,6%. Voor hen werken we aan een oplossing.”

 

Innovatieve oplossing

In principe kunnen inburgeraars die het financieel moeilijker hebben, terecht bij het Sociaal Huis. Maar Vlaams minister Somers werkt aan een innovatie oplossing: “Samen met de lokale besturen wil ik een systeem uitwerken waar inburgeraars maatschappelijk zinvol werk kunnen doen om zo hun bijdrage te leveren. Denk bijvoorbeeld aan het lokale vrijwilligerswerk.”

 

Volgens de minister gaat het om een win-win-win-situatie. “Dit betekent winst voor iedereen. De kost komt niet terecht bij het lokale Sociaal Huis en lokale besturen kunnen de nieuwkomers inzetten in hun werking. De samenleving plukt hier de vruchten van, alsook de nieuwkomer zelf. Hij vergroot zijn sociaal netwerk, participeert aan onze samenleving en versterkt zijn arbeidsvaardigheden.”

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.