Nieuws

Zoeken op categorie

Ministers Somers tevreden over start uitzendarbeid binnen de Vlaamse overheid

2019/11/26 |

Samenleven

26 november 2019 - In de eerste drie kwartalen van 2019 zijn er 245 uitzendkrachten aan het werk geweest bij de Vlaamse overheid. “Het is een goede zaak dat de Vlaamse overheid en de lokale besturen gebruik kunnen maken van deze flexibele manier om mensen tewerk te stellen”, zegt minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Dat antwoordde de minister op vraag van Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open Vld) bij de bespreking van zijn beleidsnota in het parlement.

Terug

Vroeger konden de Vlaamse overheid en de lokale besturen geen beroep doen op uitzendarbeid, maar dit veranderde op 26 mei 2018 toen een nieuw decreet werd gestemd. Sindsdien is het mogelijk om uitzendkrachten in te zetten als tijdelijke vervanging of als er een tijdelijke vermeerdering is van werk. Ook in het kader van tewerkstellingstrajecten is het mogelijk om uitzendkrachten in te zetten. “Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk mensen naar werk begeleiden en flexibele werkvormen ondersteunen”, gaat minister Somers verder.

Het was Tom Ongena, parlementslid voor Open Vld, die naar aanleiding van de toelichting van de beleidsnota’s in de commissie Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering vroeg of er gebruikt werd gemaakt van het decreet en wanneer dit geëvalueerd werd.

In februari volgt een eerste evaluatievergadering, maar het Agentschap Overheidspersoneel stemt nu al maandelijks af met de uitzendkantoren. Ongena is tevreden met het antwoord van de minister. “Het is goed dat ook de overheid gebruik kan maken van uitzendkrachten. Zowel voor de betrokkenen, die zo meer kansen krijgen op werk, als voor de werking van de overheid zelf. Met 245 uitzendkrachten in de eerste negen maanden wordt aangetoond dat er wel degelijk nood was bij de overheid. De tewerkstellingscijfers van de lokale besturen zijn hier zelfs nog niet bijgeteld”, aldus Ongena.

Vandaag verscheen er een studie die stelt dat 91% van de nieuwe werknemers in de openbare diensten al ervaring had in de sector. Mensen die werken en ervaring opdoen hebben meer kans om door te groeien en een andere job te vinden. “De uitzendsector telt veel mensen met een migratieachtergrond en kortgeschoolden. Deze groep willen we beter begeleiden naar werk zodat ze meer kansen hebben in onze samenleving”, sluit minister Bart Somers af.


Deel dit op

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.