Nieuws

Zoeken op categorie

360.000 euro voor studies rond stadsvernieuwingsprojecten

2019/11/15 |

Binnenlands Bestuur

15 november 2019 - Zes steden krijgen elk 60.000 euro ondersteuning om een conceptstudie uit te voeren naar stadsvernieuwingsprojecten. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Het gaat om Brugge, Hasselt, Roeselare, Sint-Niklaas, Sint-Truiden en Turnhout. Bart Somers: “Dankzij deze ondersteuning kunnen de zes steden een grondige voorstudie (laten) uitvoeren naar de realisatiemogelijkheden om bijvoorbeeld een leegstaand gebouw een nieuwe bestemming te geven of een stationsbuurt op te knappen. Dat is een eerste stap naar de opwaardering en vernieuwing van hun stad.”

Terug

Begin dit jaar konden steden een aanvraag indienen voor zogenoemde conceptsubsidies voor stadsvernieuwingsprojecten. Met die ondersteuning kunnen zij zich laten begeleiden om een stevig concept te ontwikkelen rond een vernieuwend stadsproject. In totaal dienden 11 steden een aanvraag in. Zes projecten komen in aanmerking voor steun. De voorziene 360.000 euro - afkomstig uit het Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsvernieuwing – wordt gelijk verdeeld over de zes geselecteerde steden.     

Een multidisciplinaire jury beoordeelde de ingezonden projecten op basis van drie criteria: het vernieuwende karakter van het onderzoeksproject, de onderzoeksvragen en de realiseerbaarheid.    

Van wijkvernieuwing tot herbestemming leegstaande gebouwen  

De zes geselecteerde projecten zetten allemaal in op de opwaardering van verloederde buurten, de herbestemming van oude leegstaande gebouwen, en vooral het samengaan van verschillende functies: wonen, samenleven, (industriële) bedrijvigheid, groene ruimte.  

In de stad Brugge gaat het om de conceptstudie van het kaaidistrict langs het kanaal Gent-Oostende dat de verbinding wil maken tussen het historisch stadscentrum (Unesco Werelderfgoed) en de nog actieve haven.  

Hasselt wil onderzoeken of twee leegstaande administratieve gebouwen in het hart van de stad kunnen worden omgevormd tot innovatieve en toch betaalbare woonvormen.  

Het stadsbestuur van Roeselare wil de verpauperde maar ooit levendige buurt Krottegem nieuw leven inblazen, samen met de (kwetsbare) inwoners. Niet alleen de technische invulling van de wijk, maar ook de sociale en de ecologische dimensie zijn hierbij belangrijk.  

Sint-Niklaas wil een ‘stadslob’ waar nog steeds een bedrijf in bouwmaterialen actief is, diversifiëren. De stad wil bedrijvigheid in de stad houden, maar het domein uitbreiden met duurzame woonvormen en voldoende groene ruimte.  

In Sint-Truiden onderzoekt het stadsbestuur hoe het de stationsbuurt kan verbinden met de stad. Daarbij wordt gedacht aan een school en 3 woonprojecten aan de voorzijde. Aan de achterzijde van het station zou ruimte komen voor privé-initiatieven.  

Turnhout tenslotte wil het vroegere winkelkarakter van de Otterstraat nieuw leven inblazen, om de straat opnieuw aansluiting te doen vinden bij het stadscentrum en tegelijk gentrificatie tegengaan.  

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Als het goed gaat met onze lokale besturen, dan gaat het goed met heel Vlaanderen. Een stadsvernieuwingsproject staat of valt met een gedegen en grondige voorbereiding. Wij willen de lokale besturen financieel ondersteunen om hun projectconcepten stevig te onderbouwen, zodat ze meer kans maken op een effectieve realisatie.”   


Deel dit op

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.