Nieuws

Zoeken op categorie

Ruim 8 miljoen euro projectsteun voor stadsvernieuwingsprojecten

2019/11/22 |

Binnenlands Bestuur

22 november 2019 - Vier steden krijgen alles samen 8.130.000 euro ondersteuning voor de uitvoering van stadsvernieuwingsprojecten. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Het gaat om Tielt, Kortrijk, Mechelen en Antwerpen. Bart Somers: “Deze vier steden kunnen binnenkort een substantieel deel van een vernieuwend project financieren. Ze hanteren een integrale en duurzame visie op stadsvernieuwing met oog voor zachte mobiliteit, economische activiteit en wonen in het groen of langs het water.”

Terug

Begin dit jaar konden steden een aanvraag indienen voor zogenoemde projectsubsidies voor stadsvernieuwingsprojecten. Het gaat om ondersteuning voor (

een onderdeel van) startende of lopende projecten. In totaal dienden 12 steden een aanvraag in. Vier steden hebben het gehaald.  Mechelen, Kortrijk en Antwerpen ontvangen telkens 2.147.000 euro. Tielt krijgt 1.690.000 euro. De in totaal 8.130.000 euro is afkomstig uit het Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsvernieuwing.   

Een multidisciplinaire jury beoordeelde de ingezonden projecten op basis van vijf criteria: het vernieuwende karakter van het project, de integrale duurzaamheid, de samenwerking met omwonenden, de kwaliteitsvolle ruimtelijke planning en de haalbaarheid.  

Van bouwshift tot fietsbruggen naar de stad  

De vier geselecteerde projecten gaan uit van een integrale aanpak en visie: ze willen wonen, bedrijvigheid en zachte mobiliteit verzoenen en tegelijk de link leggen met het stadscentrum.

In de stad Kortrijk wordt een begin gemaakt met een bouwshift: een geplande gewestweg zal niet worden aangelegd ten voordele van een verbindingsgebied tussen deelgemeente Bissegem en het stadscentrum, waar de zachte weggebruiker voorrang krijgt.

Mechelen ontvangt steun voor de aanleg van fiets- en wandelbruggen die de te ontwikkelen Keerdoksite moet verbinden met het stadscentrum.

Het stadsbestuur van Tielt zal dit geld gebruiken voor de ontwikkeling van de collegesite, een terrein in het centrum van de stad dat een nieuwe invulling krijgt met onder meer sociale woningen, een dienstencentrum, een ondergrondse parking en meer groen.  

Antwerpen tot slot zal met deze projectsubsidie het ringpark verder kunnen vervolledigen. Het gaat om de aanleg van het spoorwegpark tussen de Draakplaats en het Luitenant Naeyaertplein.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Deze projectsubsidies vormen een slok op de borrel als het aankomt op de realisatie van integrale en vernieuwende stadsprojecten.  Ze zijn nodig om te kunnen bouwen aan Vlaamse steden van de toekomst.” 


Deel dit op

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.