Nieuws

Zoeken op categorie

Minister Somers duidelijk over de werking van Agentschap Integratie & inburgering

2019/12/17 |

Samenleven

17 december 2019 - Minister van Samenleven Bart Somers neemt het initiatief om een visitatiecommissie te organiseren die moet bijdragen tot een betere werking van het Agentschap Integratie en Inburgering (AII). De minister is ook duidelijk over de financiële middelen van het Agentschap.

Terug

Bart Somers: “Ik heb de indruk dat er met foutieve informatie onnodig onrust gecreëerd wordt. Daarom is het belangrijk dat ik de feiten even op een rij zet. De verhoogde asielinstroom van 2019 zal gecompenseerd worden via een begrotingsaanpassing in 2020. Het AII wordt daarenboven vrijgesteld van de generieke besparing van 6% die op alle subsidies van toepassing is. Daarnaast is er vanaf 2020 ook 3,75 miljoen euro extra financiering voorzien ten opzichte van de begrotingsopmaak 2019 voor de extra trajecten in het kader van de verhoogde asielinstroom. Tot slot is er 4 miljoen euro extra voorzien in kader van de verplichte inburgering in Brussel.”

Minister Bart Somers begrijpt dan ook niet dat er geschermd wordt met besparingsdoelstellingen die hij zou opleggen, want dat is niet correct. De operationele inzet van de middelen is de eigen decretale verantwoordelijkheid van het zelfstandige Agentschap. Inzet en verlenging van tijdelijke contracten behoort hier ook toe. Somers verwacht wel dat het management correcte informatie verstrekt en problemen proactief communiceert aan het kabinet.

Operationele werking

Minister Somers stelt zich ook ernstige vragen bij de operationele werking van het Agentschap. “Sinds mijn recent aantreden als minister is het voor mij duidelijk dat hier nog heel veel werk op de plank ligt. We moeten het Agentschap uitbouwen tot een performante, moderne en efficiënte organisatie. Er werken heel veel gemotiveerde medewerkers met veel goede wil, maar het management moet beter. Er zijn nog steeds wachtlijsten voor de cursussen maatschappelijke oriëntatie. Overeenkomsten met de sectoren die het aanbod van sociaal tolken financieren ontbreken. Er moet dringend werk gemaakt worden van innovatie in het aanbod. Er is een rapport van het Rekenhof dat nog steeds niet is opgeleverd en overgemaakt”, zegt minister Somers.

De minister wil dan ook absolute klaarheid scheppen en neemt het initiatief om een visitatiecommissie samen te roepen die in overleg met alle betrokken actoren de huidige situatie in kaart brengt en duidelijkheid schept in deze problematieken.

Minister Bart Somers dringt er bij de directie en het bestuur van het AgII op aan om hier in alle transparantie aan mee te werken. Hij hoopt dat de personeelsvertegenwoordiging het vertrouwen ondertussen behoudt en zorgt voor de continuïteit van de dienstverlening in afwachting van een betere organisatie.

“Het Agentschap moet een cruciale maatschappelijke opdracht vervullen. Onze samenleving en het beleid verwacht er erg veel van. Hier liggen immers de sleutels tot integratie en gelijke kansen voor nieuwkomers. Voor mij wordt het verbeteren van de werking van het Agentschap, in overleg met de mensen op de werkvloer en met alle stakeholders, een van de grote uitdagingen voor de komende jaren.”, sluit minister Somers af.


Deel dit op

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.