Nieuws

Zoeken op categorie

Somers trekt 400.000 euro voor buddyprojecten

2019/12/26 |

Samenleven

26 december 2019 - De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur Somers een ontwerpbesluit goedgekeurd om 400.000 euro in te zetten voor proeftuinen rond buddyprojecten. Bart Somers: “Dankzij buddyprojecten kunnen mensen van vreemde origine en nieuwkomers samen met autochtone Vlamingen een netwerk uitbouwen. Sociale contacten buiten de directe gekende omgeving zijn essentieel voor wederzijds begrip en een geslaagde integratie.”

Terug

Het Vlaamse regeerakkoord voegt aan de drie bekende pijlers rond inburgering en integratie een vierde pijler toe.  Naast kennis van het Nederlands, maatschappelijke oriëntatie en werk, is er ook een vierde doelstelling: een netwerk creëren waardoor iemand écht kan participeren in onze maatschappij.

Dat kan via zogenoemde buddyprojecten. Het gaat om trajecten van 40 uur onder de vorm van een kennismakingsstage in een bedrijf, vereniging of organisatie, bij een lokaal bestuur of via vrijwilligerswerk.  Het aanbod is optioneel voor wie werkt, studeert of vrijwillig een inburgeringstraject volgt. Bart Somers: “De kansen van de nieuwkomer in het onderwijs verdubbelen als de persoon iemand kent buiten zijn eigen netwerk. Ook de kansen op de arbeidsmarkt verhogen drastisch.”

Proeftuinen

In vele steden en gemeenten bestaan al initiatieven waarbij vrijwilligers of organisaties contacten leggen met nieuwkomers. Maar om de vierde pijler kwaliteitsvol uit te bouwen is er een goed uitgewerkt kader en een lijst van goede praktijken nodig. Daarom wil de Vlaamse overheid proeftuinprojecten in steden en gemeenten   steunen, die later elders kunnen worden uitgerold. 

Bij de beoordeling van de aanvraag tot proeftuin zijn drie elementen belangrijk: de mate waarin een lokaal bestuur het buddyproject wil verankeren nà de proefperiode; de samenstelling van de gemeente waarbij gemeenten met meer dan 10 procent inwoners van niet-Europese herkomst voorrang krijgen; en tot slot co-financiering door het lokaal bestuur voor minimaal 50 procent. 

De subsidie van 400.000 euro wordt toegekend aan de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten die deze proeftuinen ‘Buddies in Diversiteit’ zal begeleiden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Agentschappen Integratie en Inburgering en het Huis van het Nederlands Brussel.

Het project loopt van 20 december 2019 tot en met eind december 2020.

Bart Somers: “Met de uitbouw van een vierde pijler, wordt ons integratie- en inburgeringsbeleid écht naar een hoger niveau getild. Als Vlamingen, oudere migranten en nieuwkomers elkaar beter leren kennen,  wordt samenleven in diversiteit meer vanzelfsprekend en een echte verrijking."


Deel dit op

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.