Nieuws

Zoeken op categorie

Bart Somers ondersteunt de beste lokale klimaatinitiatieven

2020/01/03 |

Binnenlands Bestuur

3 januari 2020 - Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil lokale besturen beter ondersteunen in hun strijd tegen de opwarming van het klimaat. Het lokale niveau is volgens hem het eerste niveau om draagvlak te creëren bij de burger en ideeën om te zetten in de praktijk. Hiervoor wil de minister klimaattafels organiseren. Daar kunnen nieuwe klimaatmaatregelen ontstaan of bestaande ideeën concretere vorm krijgen. De tien beste ideeën krijgen een subsidie om ze ook effectief te realiseren. Bart Somers trekt hiervoor 1 miljoen euro uit: “Lokale besturen zijn een zeer belangrijke partner in de realisatie van onze klimaatambities. Ze staan het dichtst bij de burger en de beleidsautonomie is groot. Goede ideeën moeten effectief worden uitgevoerd en uitgerold in andere steden en gemeenten.”

Terug

In het Vlaamse Klimaat- en Energieplan is overeengekomen dat elk lid van de Vlaamse regering binnen zijn of haar bevoegdheden het klimaatbeleid zal helpen te realiseren. Minister Somers wilt alvast alles uit de kast halen. Bart Somers: “Lokale besturen hebben een grote autonomie en de wil om een ambitieus klimaatbeleid te voeren is zeker aanwezig, maar vaak ontbreekt die laatste hefboom tussen goede ideeën en de realisatie ervan. Bovendien moeten goede ideeën grootschaliger worden uitgerold.”

 

Klimaattafels

Klimaattafels zijn een methodiek om verschillende partners rond de tafel te krijgen. De samenstelling en het doel van klimaattafels kunnen verschillen. Een klimaattafel kan lokale besturen en burgemeesters helpen om meer draagvlak te creëren en de betrokkenheid te vergroten bij de bevolking. Maar het kan ook dienen om de burgers, projectontwikkelaars, wetenschappers en andere actoren samen te brengen die verantwoordelijk zijn voor de praktische realisatie van één concreet project. Het initiatief kan binnen één gemeente worden georganiseerd, maar net zo goed kunnen lokale besturen en burgemeesters samen een klimaattafel organiseren om ideeën uit te wisselen of een gezamenlijk project te starten. Bart Somers: “Lokale besturen kunnen de motor worden van het Vlaams klimaatbeleid door verschillende partners samen te brengen, draagvlak te creëren en plannen te realiseren.”

 

Belonen en opschalen

Om de ambitie bij de lokale besturen aan te scherpen, wil minister Somers een wedstrijd organiseren. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten zal de organisatie van klimaattafels én het wedstrijdelement op het terrein in handen nemen.

Bij de beoordeling van de projecten zal een onafhankelijke jury rekening houden met de mate waarin het draagvlak bij de inwoners wordt vergroot, de gedragsverandering van de inwoners, en uiteraard ook de verwachte klimaatimpact. Belangrijk is ook dat ideeën marktrijp worden gemaakt, waardoor ze kunnen worden opgeschaald en ook door andere lokale besturen kunnen worden overgenomen. 

Minister Somers trekt hiervoor 1 miljoen euro uit. Bart Somers: “Met dit initiatief wil ik een versnelling hoger schakelen. Bij de lokale besturen zitten veel goede ideeën, een pak energie én de ambitie om klimaatprojecten te realiseren. Klimaattafels kunnen hierbij als een hefboom werken en het verschil maken tussen theorie en praktijk, tussen plannen op papier of een echt beter klimaat.” 


Deel dit op

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.