Nieuws

Zoeken op categorie

Somers start procedure om erkenning Antwerpse moskee in te trekken

2020/01/21 |

Samenleven

21 januari 2020 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers start de procedure waarbij de erkenning van de lokale geloofsgemeenschap Antwerp Islamic Association mogelijk wordt ingetrokken. Interne conflicten binnen de moskee slepen al meer dan drie jaar aan en de minister grijpt in.

Terug

 Het Agentschap Binnenlands Bestuur geeft in haar advies aan dat er mogelijk inbreuken gepleegd zijn op het erkenningsbesluit. Bart Somers: “We vragen van alle geloofsgemeenschappen dat ze hun wettelijke verplichtingen nakomen. Dit zou bij deze moskee uitdrukkelijk niet het geval zijn. Bovendien brengen de interne conflicten de goede werking van de moskee in het gedrang, waardoor ze niet langer beantwoordt aan de randvoorwaarden voor een erkenning.”De opheffingsprocedure heeft tot doel klaarheid te scheppen en de minister toe te laten een beslissing ten gronde te nemen over het al dan niet intrekken van de erkenning. “De problemen die binnen de moskee gerezen zijn hebben voor alle duidelijkheid geen link met extremisme”, zegt Bart Somers.

De Antwerp Islamic Association is een lokale Pakistaanse geloofsgemeenschap in Antwerpen die in 2007 erkend werd. Provinciaal gedeputeerde Lemmens stuurde onlangs een brief naar minister Somers om de situatie binnen de geloofsgemeenschap aan te kaarten. In de brief schrijft Lemmens dat er sinds 2016 een crisissituatie bestaat. Zo zou er een intern conflict zijn tussen het bestuur van de moskee-vzw en de erkende imam die aangeduid werd door de Belgische Moslimexecutieve (EMB). De moskee-vzw zou de imam niet langer toelaten om de gebedsruimten te betreden en stelde een nieuwe imam aan die niet erkend is. Ook moest de politie al eens tussenbeide komen bij verhitte interne discussies.

 

Minister Somers neemt de signalen van de provincie ernstig en gaf zijn administratie onmiddellijk de opdracht om de zaak te onderzoeken. Op basis van dit onderzoek adviseert het Agentschap Binnenlands Bestuur nu om de opheffingsprocedure op te starten. Bart Somers: “Maatschappelijke relevantie van de geloofsgemeenschap is één van de voorwaarden om de erkenning te behouden. Er kan moeilijk sprake zijn van duurzame verankering binnen de gemeente als de conflicten jarenlang aanslepen. Bovendien is het voor ons niet aanvaardbaar dat essentiële administratieve en decretale bepalingen niet nagekomen worden en dat de erkende imam zomaar vervangen wordt door een nieuwe imam die niet erkend is.”

 

Bestuurlijke informatiedienst 

De opstart van de opheffingsprocedure brengt een tegensprekelijke procedure op gang waarbij het advies wordt gevraagd van alle betrokken actoren. Bart Somers: “Momenteel zit de informatie erg versnipperd. De opheffingsprocedure zorgt ervoor alle instanties een gemotiveerd advies moeten geven waarop ik mijn besluit kan baseren. In de toekomst moet de oprichting van een bestuurlijke informatiedienst ervoor zorgen dat de informatie minder gefragmenteerd en sneller beschikbaar is.”

 

De minister werkt samen met zijn administratie aan een nieuw regelgevend kader omtrent de erkenningscriteria voor geloofsgemeenschappen op basis van de studie van professor Rik Torfs. “De invoering van een gedifferentieerde sanctieregeling zal één van de elementen zijn om de effectiviteit van de handhaving te versterken. De huidige sanctieregeling is binair van aard en voorziet enkel in de opheffing van de erkenning om erkende lokale geloofsgemeenschappen te sanctioneren,” zegt Somers.


Deel dit op

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.