Nieuws

Zoeken op categorie

Bart Somers tevreden met de start van gecoördineerd antiracismebeleid

2020/02/19 |

Samenleven

19 februari 2020 - Op het Overlegcomité werd vanochtend beslist om een interministeriële conferentie voor racismebestrijding op te richten. Deze conferentie moet zorgen voor een betere coördinatie tussen de verschillende beleidsniveaus. Bart Somers: “Deze Vlaamse regering verwerpt en bestrijdt racisme in al haar vormen. Om een sterker en daadkrachtiger beleid tegen racisme te realiseren is het belangrijk dat de verschillende overheden goed samenwerken en initiatieven beter op elkaar worden afgestemd.”

Terug

Racismebestrijding vergt een transversaal en interfederaal beleid. Op het federale niveau gaat dit onder meer over maatregelen rond haatmisdrijven, cyberhate, de politie en de arbeidsmarkt. Op het niveau van de deelstaten gaat het onder andere over maatregelen rond wonen, werken, onderwijs, cultuur en media. Momenteel bestaat er geen coördinatie tussen de verschillende overheden om initiatieven beter op elkaar af te stemmen. 

Bart Somers: “Racisme en discriminatie kunnen niet getolereerd worden in een inclusieve samenleving. We moeten mensen niet beoordelen op hun afkomst, maar kansen bieden voor de toekomst. Een goede samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten is daarbij essentieel voor een doeltreffend en daadkrachtig beleid.”

De verschillende bestuursniveaus in ons land gaan de krachten nu bundelen en een interfederaal beleid ontwikkelen om racisme beter te kunnen bestrijden. De interministeriële conferentie kan in de eerste plaats dienen als overlegorgaan om het interfederaal actieplan tegen racisme voor te bereiden.

 

Antisemitisme

 In het interfederaal actieplan tegen racisme dat in de loop van dit jaar gestalte moet krijgen, zal specifieke aandacht worden besteed aan de strijd tegen antisemitisme.

Bart Somers: “Gevoelens van racisme en antisemitisme nemen opnieuw toe in onze maatschappij. We mogen nooit inspelen op gevoelens van angst en haat, maar moeten juist een antwoord bieden op gevoelens van onzekerheid. Racisme en antisemitisme mogen we als samenleving nooit aanvaarden en moeten we over partij- en regiogrenzen heen consequent bestrijden.”

Lokale besturen

 De interministeriële conferentie zal ook onderzoeken op welke manier de lokale overheden betrokken kunnen worden. Ook zij hebben een belangrijke rol te vervullen in de strijd tegen racisme en discriminatie.  Minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Een krachtdadig antiracismebeleid kan niet alleen worden gevoerd vanuit Brussel of Namen.

De lokale besturen zijn onze eerste partner om van samenleven in diversiteit een succes te maken.”


Deel dit op

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.