Nieuws

Zoeken op categorie

Bart Somers zet in op modern personeelsbeleid

2020/02/21 |

Binnenlands Bestuur

21 februari 2020 - Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers legde vandaag een mededeling aan de Vlaamse Regering voor die een moderner personeelsbeleid bij de Vlaamse overheid mogelijk maakt. In de toekomst worden de verschillen tussen statutaire en contractuele ambtenaren weggewerkt. Bart Somers: “Onze burgers en bedrijven verwachten dat onze Vlaamse overheid evolueert naar een aantrekkelijke, moderne en efficiënte werkgever met een creatief loonbeleid. We willen medewerkers een boeiende en flexibele job aanbieden met persoonlijke doorgroeimogelijkheden.”

Terug

Bij de Vlaamse overheid werken op dit moment ongeveer 70 procent statutairen en 30 procent contractuele ambtenaren. Bij de lokale besturen zijn de cijfers omgekeerd en ook in andere landen is er een tendens om meer met contractuelen te werken in de publieke sector. Bart Somers: “De huidige contractuele werknemers hebben andere arbeidsvoorwaarden dan hun statutaire collega’s die exact hetzelfde werk doen. We willen dit aanpakken en de verschillende regelingen rond ziekte, pensioen, verloning en ontslag harmoniseren.”

De Vlaamse overheid moet volgens de minister van Binnenlands Bestuur vooral inzetten op boeiende jobs met doorgroeimogelijkheden voor iedereen. Bart Somers: “De tijd dat mensen vooral op zoek gingen naar een onveranderlijke job en een voorspelbare loopbaan is al lang voorbij. Jonge medewerkers verkiezen tegenwoordig een uitdagende job met impact waarin projectmatig kan gewerkt worden en waarbij de verloning eerder gelinkt wordt aan prestaties in plaats van anciënniteit.”

Instroom en doorstroom

De digitalisering neemt toe en de noden van organisaties veranderen continu. Het wordt daarom belangrijker om werknemers aan te trekken die duurzaam inzetbaar zijn binnen de Vlaamse overheid. “We werken zoveel mogelijk drempels weg om de instroom van nieuwe talenten te bevorderen. Zo stappen we af van de strikte diplomavereisten en gaan we meer op zoek naar personen die bereid zijn om te leren en zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden”, aldus Bart Somers.

In de toekomst wil de Vlaamse overheid afstappen van de statutaire benoemingen en enkel nog contractuele ambtenaren aanwerven. Hiervoor worden de onderhandelingen met de verschillende vakorganisaties opgestart. Bart Somers: “De werknemers zijn het belangrijkste kapitaal van de overheid. Om ondernemende en creatieve mensen aan te blijven trekken is het noodzakelijk om de overstap van en naar de privésector te faciliteren en uitdagende jobs aan te bieden met persoonlijke doorgroeimogelijkheden en individuele werkpaden. Daarnaast moet ook een inventief loonbeleid en flexibele verlofsystemen zorgen voor een aantrekkelijke en competitieve overheid.”


Deel dit op

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.