Nieuws

Zoeken op categorie

Oekraïense vluchtelingen volgen snelcursus inburgering

2022/05/05 |

Samenleven

5 mei 2022 - Naast lessen Nederlands kunnen Oekraïense vluchtelingen sinds kort ook een snelcursus maatschappelijk oriëntatie volgen. Vlaams Minister van Samenleven Bart Somers ging bij het Antwerpse inburgeringsagentschap Atlas op bezoek om te kijken hoe dit in de praktijk verloopt. Samen met zo’n dertigtal Oekraïense vluchtelingen nam hij er deel aan een infosessie Leven in Vlaanderen. “Deze mensen krijgen versneld alle basisinformatie mee die ze nodig hebben om van start te gaan in onze samenleving. Denk maar aan het belang van de kennis van het Nederlands, toeleiding naar werk, informatie over onderwijs en gezondheid, en uitleg over de rechten en plichten in Vlaanderen.”

Terug

Het Vlaamse inburgeringsbeleid werd recent hervormd en bestaat uit vier pijlers: lessen Nederlands, lessen maatschappelijke oriëntatie, toeleiding naar werk en het opbouwen van een lokaal netwerk via vrijwilligerswerk of een buddytraject. Nieuwkomers met een duurzame verblijfsvergunning moeten dit inburgeringstraject verplicht volgen. Oekraïense vluchtelingen hebben een tijdelijk en specifiek statuut dat tot 3 jaar verlengd kan worden. Nadien moeten ze een duurzame verblijfsvergunning aanvragen. Velen onder hen hopen om zo snel mogelijk te kunnen terugkeren naar hun thuisland, sommigen zijn nu al teruggekeerd. Tegelijk kan niemand voorspellen hoe lang dit conflict nog zal blijven duren. De Agentschappen Inburgering & Integratie hebben daarom op korte tijd een snelcursus inburgering uitgewerkt op maat van de Oekraïense vluchtelingen.

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “Niemand kan vandaag voorspellen welke richting de oorlog in Oekraïne uitgaat. En dus kan er ook niemand nu al voorspellen hoe de toekomst van de Oekraïense vluchtelingen in onze samenleving eruit ziet. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we afwachten en hen aan hun lot overlaten. Dat is in het verleden te vaak gebeurd. Met een snelcursus inburgering helpen we Oekraïense vluchtelingen daarom nu meteen al op weg. Die bestaat uit individuele begeleiding, lessen Nederlands en infosessies over de rechten en plichten in onze samenleving. Het geeft hen meer mogelijkheden nu ze deze periode noodgedwongen in ons land verblijven, maar als deze mensen hier uiteindelijk definitief blijven zullen ze dankzij deze snelcursus ook veel sneller en makkelijker een volwaardig inburgeringstraject kunnen doorlopen.”

Alle agentschappen voor inburgering en integratie hebben in ieder geval niet stilgezeten, zo blijkt uit de Vlaamse cijfers. 1.620 Oekraïners werden al individueel begeleid, 2.278 Oekraïners volgden een infosessie “Leven in Vlaanderen”, 1.058 Oekraïners werden toegeleid richting lessen Nederlands en er werden 912 tolkopdrachten uitgevoerd.

In een eerste fase zijn er middelen vrijgemaakt om 10.000 vluchtelingen deze cursus aan te bieden. Maar dat kan later nog uitgebreid worden indien nodig.

Om te kijken hoe deze snelcursus in de praktijk in zijn werk gaat, ging Vlaams minister Bart Somers op bezoek bij Atlas. Het Antwerpse agentschap voor integratie en inburgering heeft de ambitie om de snelcursus op korte termijn aan te bieden aan 2000 Oekraïners. Samen met Antwerps schepen Karim Bachar, bevoegd voor integratie en inburgering, en een dertigtal Oekraïense vluchtelingen volgde hij er een infosessie Maatschappelijke Oriëntatie. Die bestaat uit twee infosessies van telkens drie uur. De infosessies gaan over het belang van de kennis van het Nederlands, toeleiding naar werk, informatie over onderwijs en gezondheid en uitleg over de rechten en plichten in Vlaanderen, waarbij thema’s zoals de gelijkheid tussen man en vrouw en de scheiding tussen kerk en staat aan bod komen. Daarnaast biedt Atlas individuele begeleiding, schrijven ze vluchtelingen in voor lessen Nederlands en helpen ze gezinnen met de inschrijving van hun kinderen op school.

Antwerps Schepen Karim Bachar: “Antwerpen kan opnieuw rekenen op een snelle en kwalitatieve dienstverlening vanuit Atlas. Door de aanwezige expertise hier is er snel een verkorte inburgeringscursus voor de Oekraïense vluchtelingen uit gewerkt en zijn we hier in april al mee start gegaan.”


Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.