Nieuws

Zoeken op categorie

Operationeel draaiboek van vaccinatiecentrum is klaar

2021/01/21 |

Binnenlands Bestuur

21 januari 2021 - Om de grootste logistieke operatie sinds de Tweede Wereldoorlog degelijk uit te rollen, is een goede voorbereiding noodzakelijk. Daarom heeft de Vlaamse Regering een operationeel draaiboek opgesteld, dat door het agentschap Zorg en Gezondheid bezorgd werd aan de eerstelijnszones en de lokale besturen en vandaag wordt voorgesteld aan de steden en gemeenten in Vlaanderen. De voorstelling van dit draaiboek volgt op het webinar van vorige week, waar meer dan 1000 vertegenwoordigers van onze eerstelijnszones en lokale besturen uitleg kregen over de blauwdruk van de vaccinatiecentra in Vlaanderen.

Terug

De uitgangspunten van het operationeel draaiboek zijn de volgende:

-        Per vaccinatielijn zal steeds hetzelfde type vaccin toegediend worden;

-        Wachtrijen moeten vermeden worden;

-        Administratieve handelingen, zoals het registreren van de vaccinatie of het boeken van de tweede afspraak, moeten gescheiden worden van de effectieve vaccinatie;

-        Per vaccinatielijn zullen er twee medewerkers zijn die de intake/anamnese doen per vaccinator;

-        Er zullen 20 tot 25 vaccinaties gebeuren per uur per vaccinatielijn;

-        De privacy van hen die gevaccineerd willen moeten, moet te allen tijden gerespecteerd worden.

 

De Vlaamse Regering heeft veel vertrouwen in de eerstelijnszones en in de lokale besturen om deze operatie tot een goed einde te brengen. Ze zijn volop bezig om de puzzel te leggen. Naast de eigenlijke vaccinatie zal de registratie van de vaccinatie in Vaccinet een belangrijk onderdeel van het proces zijn. In beide gevallen is het belangrijk dat zowel de medische administratie als de vaccinatie gebeurt door professionals die hiervoor zijn opgeleid. We gaan in het draaiboek uit van verpleegkundigen die deze grote verantwoordelijkheid kunnen opnemen.

Minister-President Jan Jambon: ‘De voorbije dagen is nog maar eens gebleken dat we bij de vaccinatiecampagne afhankelijk zijn van heel veel parameters, die we zelf niet altijd in de hand hebben. Het wordt een lange rit, van rijden en omzien. Ambitieus, maar ook zorgvuldig, in goed overleg met alle partners. Een gedegen voorbereiding en realistische draaiboeken zijn de sleutels tot succes.’

Vlaams minister Wouter Beke: ‘Ik heb veel vertrouwen in de medische expertise van onze eerstelijnszones en de logistieke expertise van onze lokale besturen. Als we zekerheid hebben over de voorraad vaccins, zal de effectieve vaccinatie vlot verlopen. Vlaanderen zal klaar zijn voor de grootste logistieke operatie sinds de Tweede Wereldoorlog, en ik ben ervan overtuigd dat we zullen afkloppen op een hoge vaccinatiegraad.’

Vlaams minister Bart Somers: ‘De locaties van de vaccinatiecentra werden vorige week afgeklopt. Op sommige plaatsen zijn ze zelfs al klaar met de opbouw. Nu moeten de vaccinatiecentra zo snel mogelijk operationeel zijn. Aan de hand van dit draaiboek hebben de lokale besturen en eerstelijnszones meer informatie over het aantal medewerkers dat ze nodig hebben. Al duizenden vrijwilligers, met medische en niet-medische achtergrond, hebben zich al aangeboden om mee te werken. We blijven afhankelijk van de levering van de vaccins, maar samen met de lokale partners zorgen we ervoor dat we klaar staan als de brede vaccinatiefase kan beginnen.’


Deel dit op

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.