Nieuws

Zoeken op categorie

Opnieuw meer dan 11.000 plaatsen in zomerscholen

2022/06/20 |

Binnenlands Bestuur

20 juni 2022 - Meer dan 11.000 leerlingen kunnen in juli en augustus terecht in een van de zomerscholen die georganiseerd worden in 88 Vlaamse gemeenten en in Brussel. Daarmee ligt het aantal plaatsen even hoog als vorige zomer, ook al werd dit schooljaar niet meer gedomineerd door het coronavirus. Er waren geen collectieve schoolsluitingen die voor leerachterstand zorgden, maar veel lokale besturen en scholen zien opnieuw het nut van een zomeraanbod. “Zomerscholen zijn kansenmachines, zeker voor de meest kwetsbare kinderen”, zeggen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. “Een leerkracht vertelde dat hij in september meteen kon zien welke kinderen naar een zomerschool geweest zijn: “Ik pik ze er zo uit”. Dat is de mooiste appreciatie”.

Terug

In de zomer van 2020 werden er voor het eerst op grotere schaal zomerscholen georganiseerd in Vlaanderen. Als reactie op de schoolsluitingen vlak na de uitbraak van de coronacrisis werden toen meer dan 7.500 (vaak kwetsbare) jongeren bijgespijkerd in zomerscholen. Gedurende minimaal 10 dagen werd leerachterstand weggewerkt, in combinatie met spel, cultuur en sport. In de zomer van 2021 waren er zelfs meer dan 11.000 plaatsen beschikbaar in zomerscholen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers werkten vervolgens een decretaal kader uit om de zomerscholen structureel te verankeren in ons onderwijsaanbod, ook lang na de coronacrisis.

Deze zomer kunnen opnieuw 11.321 leerlingen terecht in een van de zomerscholen die georganiseerd worden in 88 Vlaamse gemeenten en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het aantal plaatsen ligt dus op hetzelfde niveau als in 2021, ook al werd het huidige schooljaar niet meer gedomineerd door de coronacrisis. Er waren geen collectieve schoolsluitingen die leerlingen opzadelden met coronacrisis, maar toch blijven veel lokale besturen en scholen enthousiast om een zomerschool te organiseren. Vooral lokale besturen nemen een regierol op en werken samen met scholen, jeugdorganisaties, speelpleinwerkingen, buurverenigingen, sportclubs, bibliotheken, kunstacademies, … Veel organisatoren van vorige zomer zetten dit jaar opnieuw een project op, wat erop wijst dat ze de zomerschoolwerking positief evalueren.

“De zomerscholen hebben op veel plaatsen echt ingang gevonden, omdat de organisatoren ook merken dat ze een belangrijk verschil maken. Zeker voor de meest kwetsbare kinderen”, zeggen de twee ministers. “Dankzij een zomerschool moeten kinderen in september niet met een achterstand beginnen aan het schooljaar. Integendeel, kinderen die zomerles volgden beginnen met een voorsprong. Ze kunnen vaker dan vroeger hun hand opsteken en dat geeft zelfvertrouwen en motivatie.”

De zomerscholen krijgen financiële steun van de Vlaamse Overheid. Een organiserende school of een lokaal bestuur kan sowieso rekenen op € 45 per leerling per dag. Een lokaal bestuur dat de regierol voor verschillende zomerscholen opneemt, krijgt daarbovenop € 20 per leerling. Een school die niet kan rekenen op de ondersteuning van een lokaal bestuur krijgt € 5 per leerling extra.

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.