Nieuws

Zoeken op categorie

Minister Somers lanceert oproep voor gelijkekansenprojecten 2020

2020/06/26 |

Samenleven

26 juni 2020 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers lanceert een oproep voor projecten die streven naar gelijke kansen voor alle mensen in de samenleving. Hij trekt hiervoor 600.000 euro uit. Naast middenveldorganisaties, burgers en bedrijven, worden ook lokale besturen extra aangemoedigd om gelijkekansenprojecten in te dienen. Bart Somers: “We willen alle organisaties, bedrijven en besturen aanmoedigen om extra in te zetten op gelijke kansen. In het Vlaanderen van de toekomst moeten we iedereen de kans geven om volwaardig te participeren aan de maatschappij, ongeacht leeftijd, gender, herkomst, seksuele geaardheid of een mogelijke beperking.”

Terug

Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur, Bart Somers, lanceert een oproep voor de ondersteuning van gelijkekansenprojecten in Vlaanderen. Tegelijk geeft hij een subsidiegids uit met de prioriteiten in het gelijkekansenbeleid voor de regeerperiode 2020-2024. Aanvragen kunnen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur worden ingediend. 

Kandidaten

Voor het eerst worden naast klassieke organisaties, bedrijven en burgers, ook lokale besturen aangemoedigd om gelijke kansenprojecten in te dienen.

Bart Somers: “Lokale besturen vormen het meest nabije bestuursniveau. Ze staan dicht bij hun inwoners, ze kennen hun noden, maar ook hun potentieel. Vandaar dat bij deze projectoproep niet alleen het middenveld, maar ook steden en gemeenten worden aangemoedigd om een project in te dienen en zo een robuust lokaal gelijkekansenbeleid op poten te zetten.”

Lasagne

In de begeleidende subsidiegids schetst minister Somers zijn beleid en de voorwaarden voor projecten om in aanmerking te komen voor subsidies. We focussen hierbij op ongelijkheden die hun oorsprong vinden in gendermechanismen of in iemands seksuele oriëntatie, en op drempels die mensen met een handicap ervaren. Intersectionaliteit is een gunstige voorwaarde, dat wil zeggen dat gelijkekansenprojecten die inzetten op meerdere kenmerken tegelijk, meer kans maken op ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan projecten op het kruispunt van gender en herkomst of seksuele diversiteit en leeftijd.

Bart Somers: “In een inclusieve samenleving gaan we niet op zoek naar wat ons verdeelt, maar kijken we naar wat ons verbindt. We mogen mensen nooit in hokjes steken en hun identiteit verengen tot één bepaald aspect. Ik zie de identiteit van elke burger als een lasagne. De identiteit is gelaagd. Het is juist die meerlagigheid die elk persoon uniek maakt en tegelijkertijd zorgt voor raakvlakken met elkaar. Door projecten te ondersteunen die hiermee rekening houden en streven naar gelijke kansen voor elke burger, werken we samen aan een rechtvaardiger en warmer Vlaanderen.”

Normaal gezien zouden er twee projectoproepen zijn in 2020, waarbij telkens 300.000 euro te verdelen valt. Door de coronacrisis is er maar één projectoproep, goed voor de volle 600.000 euro. Aanvragers krijgen ten laatste tot 1 oktober om hun project in te dienen. Het Agentschap Binnenlands Bestuur zal de projecten selecteren en die ter goedkeuring voorleggen aan minister Somers.

Een aanvraagformulier en de voorwaarden vindt u terug op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur : 

https://gelijkekansen.be/praktisch/subsidies

https://gelijkekansen.be/praktisch/subsidies/subsidie-aanvraag


Deel dit op

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.