Nieuws

Zoeken op categorie

Scholen kunnen samen met lokale besturen oplossingen zoeken voor opvangproblemen

2020/05/05 |

Binnenlands Bestuur

5 mei 2020 - Scholen die een gedeeltelijke heropening voor sommige leerlingen onmogelijk kunnen combineren met de opvang van andere leerlingen en het afstandsonderwijs kunnen in samenspraak met hun gemeentebestuur bijkomende en haalbare oplossingen uitwerken. De Vlaamse Regering voorziet de nodige middelen zodat de lokale besturen, eventueel samen samen met een externe partner, opvang kunnen organiseren voor kinderen die voorlopig nog niet terug naar hun klas kunnen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke hebben daar nu een akkoord over.

Terug

De scholen voorzien al sinds het begin van de coronacrisis opvang voor onder meer kinderen van ouders met een cruciaal beroep, kinderen met een moeilijke thuissituatie en kinderen met een medische kwetsbaarheid. Ook ouders die opnieuw buitenshuis moeten gaan werken en geen veilig opvangalternatief hebben, kunnen aankloppen bij de school van hun kinderen. De druk op de scholenopvang zal dan ook toenemen naarmate de economie heropstart en meer en meer ouders opnieuw aan de slag gaan.  Als scholen dan vanaf 15 mei zelf ook heropenen voor een aantal leerjaren dreigt vooral in de lagere scholen de combinatie met de opvang en het afstandsonderwijs op sommige plaatsen moeilijk te organiseren.

Bij de organisatie van een gedeeltelijke heropstart zullen scholen in eerste instantie een beroep doen op al het personeel en de infrastructuur waarover het brede onderwijsveld in die gemeente beschikt.

In tweede instantie, wanneer een school inschat dat ze desondanks geen veilige opvang meer kunnen garanderen,  kan men zich wenden tot het lokaal bestuur. De lokale besturen hebben, samen met Kind & Gezin – Opgroeien, immers expertise in buitenschoolse opvang én ze hebben ook het beste zicht op alle lokale infrastructuur en opvangalternatieven. Alle actoren samen (scholen, lokale besturen, buitenschoolse kinderopvang, private opvanginitiatieven, jeugdwerking, …) bekijken dan samen hoe de opvang zo goed en zo veilig mogelijk georganiseerd kan worden. De Vlaamse Regering voorziet de nodige financiering zodat er opvang is voor alle kinderen die voorlopig niet naar de klas kunnen.

Wanneer finaal in samenspraak met alle actoren geen oplossing gevonden wordt, zal de school haar heropstart herbekijken. Want de heropstart moet niet alleen veilig, maar ook doenbaar zijn. Zo kan een school bijvoorbeeld minder leerjaren uitnodigen voor fysieke lessen.

“Het moet haalbaar blijven voor de scholen”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “In deze coronatijden krijgen de scholen veel taken toebedeeld, maar hun eerste taak blijft kwaliteitsvol lesgeven. De heropening van de scholen stelt ons voor veel uitdagingen, maar in overleg met het onderwijsveld en de collega’s in de Vlaamse Regering zoeken we voor elk concreet probleem een concrete oplossing. We doen het maximaal mogelijke, maximaal veilig”.

“De mogelijkheden verschillen van gemeente tot gemeente en de mogelijkheden zijn ook niet eindeloos. Maar de lokale besturen kunnen de onderwijspartners ondersteunen en waar mogelijk in samenwerking met de verschillende partners naar oplossingen zoeken. De Vlaamse regering ondersteunt de lokale besturen hierin door een financiële vergoeding en een duidelijk kader met werkbare veiligheidsnormen te voorzien.”, aldus Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

“De combinatie van werken, huishouden en opvang weegt heel zwaar op gezinnen met kinderen. Het is belangrijk dat er voor hen oplossingen komen, ook als de kinderen nog niet terug naar de klas kunnen”, zegt Wouter Beke. “Het is ook goed dat er zo een perspectief komt voor de kleuters. Ook de buitenschoolse kinderopvang zal mee zijn steentje bijdragen om het totaalplaatje van opvang voor, tijdens en na schooltijd rond te krijgen.”

Op basis van de principes die nu vastgelegd zijn, komt er nog verder overleg met de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) en met het brede onderwijsveld. De Vlaamse Regering zal de experten ook vragen om alternatieve vormen van (veilige) opvang verder te onderzoeken.


Deel dit op

Deel dit op

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.