Nieuws

Zoeken op categorie

Overleg tussen SERV en minister Somers over inburgeringsdecreet gestart

2021/02/11 |

Samenleven

11 februari 2020 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers, zat dinsdagavond digitaal samen met de sociale partners van de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) over het nieuwe inburgeringsdecreet. “Het overleg verliep constructief. Zowel de SERV als minister Somers willen de arbeidsintegratie van nieuwkomers versterken en zijn van oordeel dat inburgeraars best zo snel mogelijk zelfredzaam zijn”, klinkt het. Er werden ook afspraken gemaakt om ook in de toekomst rond socio-economische integratie van mensen met migratie-achtergrond te overleggen en samen te werken.

Terug

Het nieuwe inburgeringsdecreet dat volgend jaar in werking treedt, hervormt het Vlaamse inburgeringsbeleid drastisch. De Commissie Diversiteit bij de SERV, waar naast de Vlaamse werkgevers-en werknemersorganisaties , ook het Minderhedenforum en het Overlegplatform Handicap & Arbeid zetelen, formuleerde bezorgdheden in een advies. De situatie op de arbeidsmarkt voor deze groep was al problematisch en is door Corona nog moeilijker geworden. Tijdens het overleg tussen de minister en SERV werd duidelijk dat het een gedeelde doelstelling is om inburgeraars zo snel mogelijk naar de arbeidsmarkt toe te leiden. Een aantal andere zaken vragen nog verduidelijking en verder overleg.

Bart Somers: “Momenteel krijgen nieuwkomers eerst een cursus maatschappelijke oriëntatie in de eigen taal. Daarna beginnen ze aan de lessen Nederlands. Pas nadien begint de zoektocht naar werk. Gemiddeld duurt een inburgeringstraject 18 maanden. Een job vinden is in die periode is quasi onmogelijk wegens het verplicht aanwezig zijn in de klassikale lessen. Slechts de helft van de inburgeraars wordt momenteel toegeleid naar de VDAB. Dat moet anders en beter. We stappen af van het lineaire traject en schrijven nieuwkomers onmiddellijk in bij de VDAB. Samen met de Commissie Diversiteit  willen we gaan voor een gecombineerd en geïntegreerd traject. Het is belangrijk dat inburgeraars zo snel mogelijk onze taal leren en zelfredzaam zijn. In het belang van iedereen, maar op de eerste plaats in het belang van de nieuwkomer zelf.”

Ann Vermorgen, voorzitter Commissie Diversiteit: “Zowel de SERV als Minister Somers delen dezelfde doelstellingen rond activering van inburgeraars. We willen inburgeraars zo snel mogelijk naar de arbeidsmarkt toe te leiden en drempels wegnemen. Werk is immers een belangrijke sleutel voor integratie en participatie. Het extra inzetten op het Nederlands is belangrijk, maar taalverwerving vraagt ook maatwerk. De Vlaamse Regering en de sociale partners gaven hiervoor al een aanzet in 'Alle Hens Aan Dek', het VESOC-akkoord dat zij eind 2020 sloten over de relance van de Vlaamse arbeidsmarkt. We zijn het niet over alles eens met de minister, maar tijdens het digitale overleg bevestigde de minister zijn engagement om snel in overleg te gaan met de Commissie Diversiteit over andere dossiers die de arbeidsmarktsituatie van mensen met migratie-achtergrond kunnen versterken, o.a. over de actielijst migratieachtergrond. Dat is alvast positief”.”

Het kabinet van minister Somers en de commissie Diversiteit gaan samen verder aan de slag om het inburgeringsdecreet te finetunen en uit te voeren.

 

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.