Nieuws

Zoeken op categorie

Primeur: Kortrijk lanceert AI Virtuele Assistent als prototype voor Vlaanderen

2023/10/10 |

Binnenlands bestuur

Wat zijn de openingsuren van de bibliotheek?', 'Ik wil graag een losliggende tegel op een trottoir melden.' Deze en vele andere vragen kan je vanaf nu stellen aan de Virtuele Assistent, een slimme chatbot op de website van de stad Kortrijk. Uniek is dat de Virtuele Assistent werkt op de artificiële intelligentie van ChatGPT. Dat betekent dat de Virtuele Assistent de context snapt en ook heel goed begrijpt wat de gebruiker vraagt. “Binnen het project Gemeente zonder Gemeentehuis is dit opnieuw een primeur waar alle Vlaamse steden en gemeenten kunnen van meegenieten”, benadrukt minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers. “Deze Vlaamse regering investeert massief in digitalisering van het overheidsapparaat. Het is superbelangrijk dat de lokale besturen mee op de trein springen.“ besluit Minister-president Jan Jambon.

Terug

Vlaanderen trok in totaal bijna 33 miljoen uit voor het Project Gemeente zonder Gemeentehuis waarbij Kortrijk voor zijn virtuele assistent €426.660 ontving. Stad Kortrijk investeerde zelf €111.828. 

“Digitalisering bij lokale besturen maakt verder zijn opmars. Via Gemeente zonder Gemeentehuis kunnen we bottom-up digitale oplossingen op lokale noden versneld uitrollen. Het stadhuis vanuit je zetel wordt dankzij de Vlaamse subsidie steeds tastbaarder.” zegt Bart Somers, minister van Binnenlands Bestuur. 

Burgemeester Ruth Vandenberghe vult aan: “Vaak is de info die inwoners zoeken te vinden op de website van de stad. Maar het is niet altijd evident om de juiste webpagina met de correcte informatie te lokaliseren. Deze slimme chatbot moet de dienstverlening naar onze burgers toe nog sneller, beter en vooral efficiënter maken.” 

De Virtuele Assistent geeft zonder tussenkomst van een stadsmedewerker op een laagdrempelige manier een persoonlijk antwoord op vragen, en dit 7 dagen op 7, 24u per dag. De chatbot zal alle nodige info verzamelen van de melder en de melding onmiddellijk registreren in de 1777-software. En dit zonder tussenkomst van een stadsmedewerker. “Met de Virtuele Assistent willen we een groot deel van de talloze meldingen, vorig jaar 72.000, automatiseren.” legt Stephanie Demeyer, schepen van Burgerzaken uit. 

Digitaal Vlaanderen 

Stad Kortrijk werkte voor de ontwikkeling van de Virtuele Assistent samen met Cronos Public Services, intercommunale Leiedal en Digitaal Vlaanderen. De Vlaamse overheid ziet de Kortrijkse Virtuele Assistent als een pilootproject dat verder moet uitgerold worden naar andere steden en gemeenten in Vlaanderen, te beginnen met de 13 gemeenten uit de Leiedal-regio (naast Kortrijk bestaande uit Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem).  

Minister-president Jan Jambon, die ook bevoegd is voor digitalisering: “Het doet altijd plezier, als de plannen die we in de Vlaamse Regering maken, ook op het terrein echt tastbaar worden. Vlaanderen digitaal transformeren: dat is één van de grote speerpunten binnen ons Vlaamse relanceplan Vlaamse Veerkracht, een omvangrijk plan dat we na de coronacrisis lanceerden. Deze Vlaamse regering investeert massief in de digitalisering van het overheidsapparaat, zowel in de eigen Vlaamse administraties, als in de werking en dienstverlening van de lokale besturen. In Kortrijk zien we, met de realisatie van een Virtuele Assistent, één van de vele concrete realisaties die daarvan het gevolg zijn.” 

ChatGPT 

Er zijn al veel websites waar je tegenwoordig een chatbot vindt. Die chatbots werken vaak volgens het vraag/antwoord-principe waarbij medewerkers achterliggend het chatbot-platform moeten voeden. Dat is een arbeidsintensief proces dat op langere termijn niet houdbaar is. Kortrijk koos ervoor om op innovatieve wijze om te gaan met de chatbot-technologie. Deze Virtuele Assistent werkt op basis van generatieve artificiële intelligentie en schrijft zelf zijn antwoorden in plaats van ze uit een lijst van antwoorden te kiezen. De AI-technologie die hiervoor gebruikt wordt, is die van ChatGPT. De Virtuele Assistent is voorzien van machine learning, waardoor de gebruiker bijvragen kan stellen op basis van voorgaande antwoorden. Hij maakt ook gebruik van natural language processing waardoor hij kan omgaan met spelfouten en synoniemen. 

“Artificiële intelligentie is sinds kort overal en als innovatieve stad willen we mee op de trein springen.” Vertelt Wouter Allijns, schepen van Digitale Transformatie. De Virtuele Assistent is zelfs in staat om emoties te detecteren tijdens het gesprek. Dit betekent dat hij aanvoelt wanneer iemand boos of geëmotioneerd is en gepast kan reageren. 

Work-in-progress 

Het zoekveld waar de slimme Virtuele Assistent informatie haalt voor zijn antwoorden is voorlopig afgebakend tot de stadswebsite. Dat betekent dat hij niet op andere websites kan speuren om een antwoord te formuleren. Als informatie niet op de website te vinden is, zal de Virtuele Assistent doorverwijzen naar het meldpunt 1777. De komende maanden echter wordt dat zoekgebied verder uitgebreid met andere stedelijke websites zoals visitkortrijk.be  

De Virtuele Assistent is dus een work-in-progress en zal dankzij de artificiële intelligentie en chatbottechnologie steeds slimmer worden. Om bij te leren zijn interacties met burgers noodzakelijk. Er is een terugkoppelmechanisme ingebouwd zodat de gebruikers eenvoudig kunnen aangeven als iets niet klopt, of als de virtuele assistent rare antwoorden zou geven. Hoewel een uitgebreide test reeds 92% correcte antwoorden oplevert. Daarenboven wordt de AI-assistent in de beginfase geholpen door stadsmedewerkers die periodiek de antwoorden monitoren en hem ervan bewust maken wanneer hij een foutief antwoord geeft. 

Eén toegangspoort voor alle vragen, meldingen en attesten 

Omdat de Virtuele Assistent nog in de beginfase zit, zal hij voorlopig alleen te vinden zijn op de webpagina van 1777 van de stadswebsite. Vanaf december, wanneer hij voldoende 'gegroeid' is, zal je het icoontje van de Virtuele Assistent kunnen aanklikken in de rechterbenedenhoek van de stadswebsite. Daartegen zal de Virtuele Assistent ook gekoppeld zijn aan Mijn Burgerprofiel, wat hem in staat stelt om rechtstreeks documenten uit het Thuisloket af te leveren. Verder zullen ook andere koppelingen, zoals een afspraak op het stadhuis maken, gefaciliteerd worden. 

Kortom de Virtuele Assistent wordt dé toegangspoort voor Kortrijkzanen om informatie, diensten en attesten aan te vragen én te ontvangen, en dit 7 dagen op 7, 24 uur per dag. 

Het project De Virtuele Assistent is een van de 61 projecten die het Agentschap Binnenlands Bestuur begeleidt in het kader van Gemeente zonder Gemeentehuis, De subsidiëring door Gemeente zonder gemeentehuis maakt deel uit van het relancebeleid van de Vlaamse Regering Vlaamse Veerkracht dat gefinancierd werd door de Europese Unie via NextGenerationEU. 

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.