Nieuws

Zoeken op categorie

Rationalisering overheidsapparaat loopt vlotter dan gepland

2020/12/17 |

Binnenlands Bestuur

17 december 2020 - In het kader van efficiëntie en digitalisering heeft de Vlaamse regering zich voorgenomen om het aantal Vlaamse ambtenaren deze bestuursperiode met ongeveer 5% te verminderen. Dat komt neer op een besparing van 1.440 ambtenaren tegen 2024. Bijna een kwart van deze doelstelling werd op amper zes maanden tijd verwezenlijkt. “Er worden geen mensen ontslagen, maar we denken twee keer na als iemand op pensioen gaat. We zetten in op digitalisering en maken werk van een slanke en efficiënte overheid. Op dit moment werkt onze Vlaamse overheid minstens even goed, maar met 327 ambtenaren minder”, klinkt het bij Vlaams minister van Ambtenarenzaken Bart Somers.

Terug

“De Vlaamse overheid moet een slanke en tegelijk performante, burgergerichte en toegankelijke overheid zijn. De integratie van de personeelsleden als gevolg van de zesde staatshervorming en van de overheveling van de persoonsgebonden bevoegdheden van de provinciebesturen, alsook de vergrijzingsevolutie van het ambtenarenkorps, bieden mogelijkheden om de efficiëntie verder te verhogen”, zo staat de besparingsdoelstelling in het Vlaams regeerakkoord uitgelegd.

Op 1 januari 2020 telde onze Vlaamse overheid ongeveer 29.000 personeelsleden. De Vlaamse regering nam zich voor om deze bestuursperiode ongeveer 5% pensioengerechtigde ambtenaren niet te vervangen. Dat komt neer op ongeveer 1.440 personeelsleden.

Uit cijfers die Het Nieuwsblad opvroeg bij Vlaams minister van Ambtenarenzaken Bart Somers blijkt dat de regering op zes maanden tijd al bijna een kwart van deze doelstelling heeft behaald. Minister Somers: “Op 30 juni werkten er bij onze Vlaamse overheid 327 personeelsleden minder dan op 1 januari. Uiteraard is dat een momentopname, maar het toont toch aan dat deze regering werk maakt van een efficiënte, klantvriendelijke en slanke overheid.”

Om de algemene doelstelling te behalen, heeft elke minister de opdracht om binnen zijn administraties te doen wat mogelijk is. Voor minister Somers gaat het om besparing van 35 personeelsleden bij het Agentschap Overheidspersoneel en het Agentschap Binnenlands Bestuur. “Op zes maanden tijd hebben we al 49% van deze doelstelling bereikt. Er wordt niemand ontslagen, maar een moderne en efficiënte overheid denkt twee keer na als iemand op pensioen gaat. We zetten massaal in op digitalisering en maken daar extra middelen voor vrij.”

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.