Nieuws

Zoeken op categorie

Somers deelt Vlaanderen op in 13 regio’s

2020/10/13 |

Binnenlands Bestuur

13 oktober 2020 - Naast vrijwillige fusies zet de Vlaamse regering ook in op regiovorming. Op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers werd een kaart met 13 referentieregio’s goedgekeurd. De kaart is het resultaat van nauw overleg met verschillende partners en lokale besturen, maar is nog vatbaar voor verfijning. Bart Somers : “De toekomstige regiovorming maakt een einde aan de wirwar van samenwerkingsverbanden waar onze lokale besturen vandaag in verweven zitten. Dat moet de bestuurlijke versnippering tegengaan, leiden tot minder structuren en mandaten, en samenwerking tussen burgemeesters stimuleren.”

Terug

Lokale besturen werken vaak samen met andere steden en gemeenten. Steeds meer ontwikkelingen laten zich niet vangen binnen de bestuurlijke grenzen van één lokaal bestuur en laten zich evenmin vangen binnen een uniforme aanpak vanuit Vlaanderen.

Als gevolg daarvan zijn er in de loop der jaren meer en meer samenwerkingsverbanden opgericht: afvalintercommunales, zorgregio’s, ziekenhuisregio’s, bekkenbesturen, regionale landschappen, CAW’s, streekontwikkelingsintercommunales, samenwerkingsverbanden voor wonen, toerisme, onroerend erfgoed, sociale economie,... Daarnaast zijn er ontelbare samenwerkingsverbanden tussen gemeenten om bijvoorbeeld personeel te delen, zwembaden te openen of projecten te ontwikkelen.

Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Volgens de laatste screening uit 2012 zijn er maar liefst 2.229 samenwerkingsverbanden. Eén lokaal bestuur zit in meerdere samenwerkingsverbanden en werkt samen met andere partners naargelang de bevoegdheid. Gemiddeld gaat het om 68 samenwerkingsverbanden per gemeente. 33 gemeenten zitten zelfs in meer dan 100 wisselende samenwerkingsverbanden! Er is een wildgroei ontstaan waar burgers, bedrijven, verenigingen en overheden hun weg niet meer in terugvinden.”

In nauw overleg met verschillende lokale besturen en partners werd er op voorstel van minister Somers een kaart met 13 referentieregio’s goedgekeurd. De kaart is een startpunt, begin volgend jaar moet er een definitieve kaart worden afgeklopt. “Voor meer dan 90% van de gemeenten zal er waarschijnlijk geen discussie zijn, maar ongeveer tien procent van de Vlaamse gemeenten zijn grensgemeenten, die in 2 of soms zelfs 3 regio’s actief zijn. Zij zullen dus een keuze moeten maken tot welke regio ze definitief willen behoren. Mogelijk willen bepaalde steden of gemeenten toch nog een aparte regio vormen. We staan open voor suggesties op dat vlak”, klinkt het bij de minister.

Bart Somers: “Een regio is geen nieuwe bestuurslaag, maar een overlegplatform waar de burgemeesters centraal staan. Naast fusies zal samenwerking tussen verschillende gemeenten nodig zijn om nog meer financiële middelen en bevoegdheden door te schuiven naar het lokale niveau. Variërende samenwerkingsverbanden met wisselende partners kunnen nog blijven bestaan, maar in de toekomst enkel nog binnen de grenzen van een regio.  Het zal leiden tot een vereenvoudiging van de wirwar aan structuren en mandaten.”  


Deel dit op

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.