Nieuws

Zoeken op categorie

Ruim half miljoen euro naar versterking lokale besturen en modern HR-beleid

2020/12/04 |

Binnenlands Bestuur

4 december 2020 - De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers 523.300 euro vrijgemaakt voor het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing. Dat gebeurt elke legislatuur om wetenschappelijk onderzoek van de Vlaamse universiteiten te ondersteunen en te stimuleren. “Vier Vlaamse universiteiten moeten het Vlaams beleid ondersteunen in de ontwikkeling van een modern HR-beleid en de lokale besturen versterken”, klinkt het bij Bart Somers.

Terug

Iedere minister van de Vlaamse regering ondersteunt vanuit zijn of haar bevoegdheden de Vlaamse onderzoekswereld. Zo erkent de Vlaamse regering om de vier jaar onder meer een team van wetenschappers verzameld in het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing. Dat Steunpunt ontvangt een financiering van 523.300 euro en doet onderzoek naar beleidsrelevante thema’s op voorstel van de minister van Binnenlands Bestuur.

Versterking lokale democratie

Minister Bart Somers wil dat het Steunpunt de komende jaren onderzoekt hoe de Vlaamse regering de lokale besturen verder kan versterken: “De coronacrisis heeft bewezen dat het lokale niveau het béste bestuursniveau is. Deze Vlaamse regering ziet de lokale burgemeesters als haar belangrijkste partners. In het regeerakkoord verhoogden we het budget van lokale besturen al met 5 miljard euro, maar zoals afgesproken in het Vlaams relanceplan maken we werk van een decentralisatie-oefening en bekijken we welke middelen en bevoegdheden we nog kunnen doorschuiven. Daarnaast zetten we in op regiovorming en fusies om steden en gemeenten nog slagkrachtiger te maken.”

Modern HR-beleid

Daarnaast wil de minister van Binnenlands Bestuur dat het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing de Vlaamse regering ook ondersteunt in de modernisering van het Vlaams personeelsbeleid. Bart Somers: “Willen we een aantrekkelijke en moderne overheid zijn, dan moeten we durven vernieuwen en hervormen. We moeten inzetten op een modern HR-beleid met boeiende en uitdagende jobs, meer telewerk, doorgroeimogelijkheden en flexibelere werkuren en verloning.”

Bart Somers start binnenkort de gesprekken met de vakbonden over de hervorming van het ambtenarenstatuut. “We willen het statuut van de contractuele verbeteren en de verschillen tussen de contractuele en statutaire ambtenaren wegwerken. Contractuele aanwerving wordt de norm en we stappen af van de vaste benoemingen”, aldus Somers.

Naar aanleiding van het pensioen van VRT-nieuwsanker Martine Tanghe kondigde minister Somers al aan dat vastbenoemde ambtenaren net zoals contractuele ambtenaren ook automatisch na 65 jaar zouden moeten kunnen blijven werken. “Wie langer wil blijven werken, moet dat kunnen”, klonk het toen.

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.