Nieuws

Zoeken op categorie

Iedereen mee op de digitale trein

2020/10/22 |

Samenleven

22 oktober 2020 - In deze uitzonderlijke coronatijden is het belangrijk dat we iedereen meekrijgen op de digitale trein. In Sint-Niklaas lanceren ze de digicheques, waarmee inwoners kunnen intekenen op individuele ondersteuning aan huis.

Terug
Iedereen mee …

In Sint-Niklaas willen wij iedereen mee. Wij willen gelijke kansen voor al onze inwoners, ongeacht achtergrond, uiterlijke kenmerken, overtuigingen, leeftijd, enz. Iedereen moet zich thuis voelen in onze stad. Hier kunnen wij allemaal samen en elk apart een rol in spelen: een klein gebaar heeft soms een grote impact voor onze medebewoners. De stad heeft uiteraard de taak en de ambitie om dit zelf via tal van initiatieven waar te maken.

… ook op de digitale trein

Om te werken aan een inclusieve en toegankelijke samenleving, zetten we heel sterk in op e-inclusie om de digitale kloof te verkleinen. ‘Digitale uitsluiting hangt niet steeds samen met sociale uitsluiting. De digitale kloof is een probleem van toegang en middelen, maar ook de omgeving van mensen, motivatie en autonomie spelen een rol. Er bestaan ook problemen in digitale vaardigheden bij hoogopgeleide mensen en digital natives. Om hier op in te spelen is het nodig om in te zetten op het verhogen van digitale vaardigheden en (laagdrempelige) ondersteuning, op een inclusieve manier’, zegt schepen van welzijn Sofie Heyrman.

‘Zeker in deze uitzonderlijke coronatijden is het belangrijk dat we iedereen meekrijgen op de digitale trein’, aldus schepen Heyrman.

We werken hieraan via verschillende sporen. Als eerste stap lanceren we de digicheques. We maken hiervoor alvast 16.000 EUR vrij. Met deze digicheques kunnen inwoners intekenen op individuele ondersteuning aan huis. Hiervoor werken we samen met BEEGO.

Ook minister van Binnenlands Bestuur Bart Somerskwam een kijkje nemen in Sint-Niklaas: ‘In het kader van het Vlaams relanceplan hebben we 30 miljoen euro vrijgemaakt om alle kansarme burgers internettoegang te garanderen via de lokale UiTpas. Dat is belangrijk, maar enkel internettoeggang is niet voldoende. Sommige mensen moeten ondersteund worden in het versterken van hun digitale vaardigheden. Daarvoor voorzien we nog eens 20 miljoen euro extra. Het initiatief van de stad Sint-Niklaas, die samenwerkt met een privépartner om alle burgers de kans te geven volwaardig deel te nemen aan onze samenleving, sluit hier perfect bij aan.’


Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.