Nieuws

Zoeken op categorie

Slimme laadpaal met led-verlichting biedt oplossing voor mensen zonder oprit

2021/08/23 |

Binnenlands Bestuur

23 augustus 2021 - Mensen zonder oprit of garage zijn minder geneigd om een elektrische wagen aan te kopen, omdat ze thuis geen plaats hebben om het voertuig op te laden. Hasseltse ondernemer Danny Vaes wil daar verandering in brengen met de LUPYS, een nieuw type laadpaal. Vlaams ministers Bart Somers en Lydia Peeters waren vandaag aanwezig bij de lancering.

Terug

Als we de CO2-uitstoot willen reduceren en ons wagenpark verder willen vergroenen, dan zullen er veel meer laadpalen nodig zijn. Daar is iedereen het over eens. Vlaanderen telt momenteel 4.700 publieke laadpalen, amper 100 meer dan de Nederlandse stad Amsterdam. Vlaams minister van mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters maakt binnen het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ daarom middelen vrij om 30.000 extra publieke laadpunten te voorzien tegen 2025. Dat ligt in lijn met de ambitie van het Lokaal Energie- en Klimaatplan van Vlaams minister Bart Somers. Hij wil 66.000 laadpunten realiseren tegen 2030 via de lokale besturen, één laadpunt per 100 inwoners. De minister deed eerder dit jaar vijf concrete voorstellen waarmee lokale besturen aan de slag kunnen gaan om het aantal laadpalen in hun gemeente te verhogen.

Het LUPYS-systeem is een initiatief van Hasseltse ondernemer Danny Vaes. Het is een laadpaal dat een oplossing moet bieden voor mensen zonder oprit. In gesloten toestand ziet de LUPYS eruit als een regenwaterpijp aan de gevel van de woning, een onopvallende lijn in het straatbeeld (vandaar de naam, Line UP Your Street). Met LUPYS verdwijnt de noodzaak om een publieke laadpaal te voorzien op een smal voetpad of laadkabels op de stoep toe te laten. Naast de mogelijkheid om elektrische fietsen, steps en scooters op te laden, kan ook een verlichtingspaal met led-verlichting – en mogelijk zelfs een parkeermeter – in de LUPYS geïntegreerd worden. Op die manier zorgt een laadpaal niet voor minder, maar juist voor meer ruimte op het voetpad.

Danny Vaes:Als rijwoningbewoner zie ik nog te weinig elektrische wagens in mijn straat, onder het argument ‘gebrek aan laadzekerheid en laadcomfort’ worden oude fossiele wagens gewoon vervangen door nieuwe. LUPYS biedt niet alleen een oplossing voor de broodnodige comfortabele laadinfrastructuur voor rijwoningen in de stad, maar helpt door een deelsysteem met de buurt ook het elektriciteitsnet te balanceren. Daarnaast is de LUPYS voorzien op de komst van vehicle to grid, waarbij de wagen elektriciteit teruggeeft aan het net, en zelfs de integratie van een thuisbatterij behoort tot de mogelijkheden.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Als we mensen willen overtuigen om over te schakelen naar een elektrische wagen, dan moeten we ervoor zorgen dat ze hun auto gemakkelijk en snel kunnen opladen. Daarvoor bestaat geen wonderoplossing. Het zal een én-én verhaal worden. Inzetten op publieke, private én semipublieke laadpalen. Duurzame technologieën omarmen en goede initiatieven grootschalig uitrollen. De Lupys is deel van de oplossing en een mooi voorbeeld van innovatief ondernemerschap.”

Op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, bevoegd voor laadinfrastructuur, besliste de Vlaamse regering een kader uit te werken. ‘Clean power for transport’ moet ervoor zorgen dat Vlaanderen een versnelling hoger schakelt in de uitrol van de laadinfrastructuur.

Vlaams minister Lydia Peeters: “De mobiliteitsuitdagingen van morgen moeten slim, veilig en duurzaam zijn, daar draait het rond. Ikstreef ernaar om tegen 2025 35.000 publiek toegankelijke laadpunten in Vlaanderen te hebben staan, perfect in lijn met de Europese doelstelling, nl. 1 publieke laadpaal per 10 elektrische wagens. Onze lokale besturen spelen een belangrijke rol in het faciliteren van het thuisladen. In de komende maanden zullen we vanuit Vlaanderen enkele initiatieven lanceren om hun nog beter te ondersteunen. Denk maar aan potentieelkaarten waarmee steden en gemeenten straks goed zicht krijgen waar best laadpaaleilanden te plaatsen. Samenwerking, innovatie en duurzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en dat zien we hier ook bij het bedrijf. Inspelen op nieuwe uitdagingen, met LUPYS zien we een sterk staaltje van creatief ondernemerschap met aandacht voor duurzaamheid.”

In het draaiboek dat Vlaams minister Bart Somers bezorgde aan alle Vlaamse steden en gemeenten, wordt de Lupys als goed voorbeeld in de kijker gezet. Schepen Laurence Libert is trots dat het eerste prototype in Hasselt is ontwikkeld: “We trachten als stad de toegankelijk van onze voetpaden steeds te garanderen met continue heraanleg en snelle herstellingswerken, waar nodig. Een innovatieve laadpaal als deze is een perfecte oplossing om zowel elektrisch rijden verder te stimuleren maar tegelijkertijd de vlotte doorgang op het openbaar te domein te verzekeren. Daarnaast ben ik uiteraard trots, maar niet verbaasd, dat dit slimme systeem ontwikkeld werd door een Hasseltse ondernemer!

Hasselts schepen van Mobiliteit Marc Schepers volgde het initiatief van in het begin van dicht bij op: “Wij zijn altijd op zoek naar innovatieve oplossingen, zeker als die in lijn liggen met het mobiliteitsbeleid dat we voeren in Hasselt.  We zijn dus opgetogen dat we dit pilootproject in onze stad ten volle kunnen ondersteunen.” Zo zet stad Hasselt sterk in op publieke laadinfrastructuur én stimuleert ze semipublieke en semi-private initiatieven. “In die laatste categorie biedt LUPYS een interessante oplossing, omdat de techniek het mogelijk maakt om elektrische wagens op te laden aan rijwoningen zonder eigen oprit of garage. Er is ook geen inname van het openbaar domein nodig, waardoor LUPYS het straatbeeld visueel niet verstoort.” Schepers, die ook sterk inzet op deelmobiliteit ziet nog een bijkomende troef: “Bovendien kan het systeem gedeeld worden met andere gezinnen in de buurt. De vernieuwende laadoplossing past tevens in de Smart City ambitie van de stad Hasselt” besluit de schepen.

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.