Nieuws

Zoeken op categorie

Sociaal akkoord over koopkrachtverhoging van 1,1% voor personeel lokale besturen

2021/06/25 |

Binnenlands Bestuur

25 juni 2021 - In maart sloten de Vlaamse regering en de sociale partners het VIA6-akkoord. Dat akkoord zorgde voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel in de zorg- en welzijnssectoren waaronder o.a. een koopkrachtverhoging van 1,1% voor de personeelsleden uit de publieke socio-culturele sector. Daarnaast ontvangen de lokale besturen een compensatie van 30 miljoen euro om ook aan de personeelsleden van de lokale besturen die niet onder het VIA6-akkoord vallen een koopkrachtverhoging toe te kennen. Over de concrete uitwerking van deze en andere maatregelen bereikten de lokale besturen, de provincies en de vakbonden nu een akkoord.

Terug

De belangrijkste realisatie van het akkoord is de koopkrachtverhoging met 1,1% voor alle personeelsleden van de lokale en provinciale besturen. Doordat sommige personeelsleden onder het VIA6-akkoord vallen en andere niet, bestond immers het risico op verschillen in verloning voor identiek werk. Om die verschillen  op te vangen, ontvangen de lokale besturen vanaf 2021 recurrent 30 miljoen euro van de Vlaamse Overheid. Met het akkoord dat nu bereikt is, heeft elk personeelslid recht op dezelfde koopkrachtverhoging via een verhoging van de eindejaarstoelage.

Een tweede belangrijke realisatie is de gelijkschakeling van  het personeel van de publieke socio-culturele sector met het overige gemeentelijk personeel. Denk bijvoorbeeld maar aan het personeel van de gemeentelijke jeugd -of sportdienst of het gemeentelijk cultuurcentrum. Door de inkanteling van deze personeelsleden, worden de lokale besturen  verder versterkt in hun autonomie op het vlak van personeelsbeleid.

Tot slot voegt het akkoord nog een belangrijke nieuwigheid toe aan de relatie tussen steden, gemeenten en provincies en hun personeel. Voortaan zullen de VVSG en VVP en de sociale partners één keer per legislatuur samenzitten om  een sectoraal akkoord omtrent koopkrachtmaatregelen af te sluiten. Dit engagement om elke zes jaar opnieuw de dialoog aan te gaan, is de beste garantie op duurzame sociale vrede. De goede relatie die zo ontstaat tussen werkgever en werknemer moet helpen zorgen voor de best mogelijke werking van onze lokale besturen.

Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Ik wil de  sociale partners feliciteren met dit akkoord. Hiermee zorgen we voor een welverdiende koopkrachtverhoging voor alle lokale en provinciale personeelsleden, gelijk loon voor gelijk werk. En we versterken in één klap ook de autonomie van onze steden, gemeenten en provincies inzake hun personeelsbeleid. Met dit akkoord zal de werking van onze lokale en provinciale besturen enkel nog verbeteren. En dat komt elke inwoner in Vlaanderen ten goede.”

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.