Nieuws

Zoeken op categorie

Vlaamse regering en sociale partners bereiken Kerstakkoord over het luik ‘koopkracht’

2020/12/22 |

Binnenlands Bestuur

22 december 2020 - De Vlaamse regering bereikte op 24 november samen met de sociale partners een kaderakkoord (VIA 6 voor de periode 2021-2025), dat zal zorgen voor meer koopkracht, meer man- en vrouwkracht en meer veerkracht voor de Vlaamse zorgsector. De Vlaamse Regering maakte daarvoor 577 miljoen euro aan structurele middelen vrij, waarvan 412 miljoen voor koopkrachtverhoging en 165 miljoen voor kwaliteitsmaatregelen. Ondertussen hebben de Vlaamse regering en de sociale partners ook een akkoord gesloten over de concrete invulling van de koopkrachtmaatregelen. Minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: ‘Met dit akkoord zorgen we voor een structurele herwaardering van de Vlaamse zorgsector. Dit stemt me ontzettend tevreden.

Terug

Minister-president Jan Jambon: “Ik ben zeer verheugd dat we nog voor het einde van het jaar een akkoord hebben kunnen sluiten over een structurele verbetering van de loonvoorwaarden in de zorgsector die door de Coronacrisis immens getroffen is.”

Met VIA 6 willen de Vlaamse regering en de sociale partners inzetten op de uitrol van een gemeenschappelijke functieclassificatie en loonhuis (IF.IC) voor de geregionaliseerde zorgsectoren enerzijds en de klassieke VIA-sectoren anderzijds. Dit zal extra koopkracht realiseren, de concurrentie tussen (deel)sectoren op vlak van loons- en arbeidsvoorwaarden ontmijnen en mobiliteit tussen functies en (deel)sectoren stimuleren.

 

Koopkrachtverhogingen in de private zorg- en welzijnssector

 

In de eerste plaats wordt de uitrol van een gemeenschappelijke functieclassificatie en loonhuis (IF.IC) voorzien voor om en bij de 105.000 werknemers in de private zorg- en welzijnssector. Deze uitrol gaat in vanaf 1 januari 2021 en wordt ten laatste op 1 juli op het loonbriefje structureel doorgevoerd.

 

Daarnaast zal het Vlaamse zorgpersoneel in de private sector een consumptiecheque van 300 euro netto krijgen (waarop geen RSZ-bijdragen betaald moeten worden door werkgevers noch werknemers). Deze cheque wordt toegekend aan elke VTE.

 

Koopkrachtverhogingen in de publieke zorg- en welzijnssector

 

Ook aan de 30.000 personeelsleden in de publieke zorg- en welzijnssector wordt een recurrente koopkrachtverhoging toegekend. Dit gebeurt door een verhoging van de eindejaarstoelage vanaf het jaar 2021.

 

Met het resterende budget wordt voorzien in een alternatief voor de consumptiecheque die in de private sector wordt uitbetaald.

 

De Vlaamse regering en de sociale partners hebben ook beslist dat IF.IC helemaal wordt uitgerold in de publieke sector. De streefdatum voor de implementatie van de vastgelegde functies wordt bepaald op 1 oktober 2021, waarbij kan worden beslist om de IFIC-barema’s met terugwerkende kracht te laten ingaan op 1 juli 2021.

 

Het is de ambitie van de onderhandelaars om uiterlijk tegen 15 januari 2021 een akkoord te bereiken met de sector sociale economie en de socio-culturele sector.

 

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: Een structurele herwaardering van het zorgberoep: dat is wat de Vlaamse zorgsector gevraagd heeft en dat is wat de Vlaamse zorgsector zal krijgen. De inspanning die we leveren, is ook vergelijkbaar met de inspanningen die de federale regering geleverd heeft voor de ziekenhuizen. Het Vlaamse zorgpersoneel krijgt zo waar het recht op heeft.’

 

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken Bart Somers: ‘Met dit akkoord zorgen we voor meer koopkracht voor ons zorgpersoneel, ook in de woonzorgcentra. Het is een blijk van waardering na een jaar waarin meer dan ooit tevoren de gedrevenheid duidelijk werd waarmee zij elke dag opnieuw zorg dragen voor onze meest kwetsbaren.’

 

Ingrid Lieten, directeur VERSO: Met dit akkoord toont de Vlaamse regering haar warm hart voor de sectoren die in de frontlinie staan tijdens deze coronacrisis. Onze mensen verdienen dat. Zo zorgen we er voor dat deze beroepen in de toekomst aantrekkelijk blijven en we in Vlaanderen kunnen blijven excelleren op vlak van zorg en welzijn voor wie het nodig heeft.’

 

Marc Selleslagh,Algemeen coördinator ACV Puls: “Het akkoord over de uitvoering van het luik koopkracht is een belangrijke waardering voor alle werknemers in de zorg- en welzijnssectoren. Meer dan ooit verdienen zij die erkenning voor hun inzet en hun belangrijke rol voor de samenleving. Vanaf januari zetten we het overleg verder over het tweede luik, kwaliteitsmaatregelen en meer personeel. Ook dat is van fundamenteel belang om de werkomstandigheden structureel te verbeteren.”

 

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.