Nieuws

Zoeken op categorie

Somers tevreden met sterke raad van bestuur nieuw Vlaams Mensenrechteninstituut

2023/02/01 |

Binnenlands bestuur

“Vlaanderen stapt in de mensenrechten”. Met die woorden kondigde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Samenleven Bart Somers de komst van een nieuw Vlaams Mensenrechteninstituut aan. Het instituut wordt operationeel op 15 maart dit jaar. Vandaag keurde het Vlaams parlement de lijst van leden in de raad van bestuur goed. Bart Somers: “De nieuwe Raad van Bestuur van het Vlaams Mensenrechteninstituut brengt zeer veel expertise samen. Het parlement heeft een sterke raad van bestuur gekozen. Vlaanderen kiest voor de mensenrechten.”

Terug

Het Vlaams Mensenrechteninstituut zal één meldpunt bevatten waar mensen terecht kunnen voor vragen of klachten rond alle mensenrechten en discriminatiegronden. Meldingen rond seksuele intimidatie kunnen ook bij het VMRI. In situaties waar er mogelijks sprake is van discriminatie zal het Vlaams Mensenrechteninstituut eerst proberen bemiddelen. Wanneer bemiddeling niet lukt, is er de onafhankelijke geschillenkamer. Deze onafhankelijke geschillenkamer zal worden voorgezeten door mensenrechtenexperten uit de academische en gerechtelijke wereld.

Een sterke raad van bestuur

Kandidaten voor de raad van bestuur van het Vlaams Mensenrechteninstituut werden geselecteerd door het Vlaams Parlement in een open en transparante procedure. 59 personen uit ofwel de academische wereld, de gerechtelijke wereld of het middenveld; stelden zich kandidaat. 23 sterke kandidaten werden gehoord door de Commissie afgelopen woensdag en vrijdag. Tijdens de hoorzittingen werd gepeild naar de kennis en expertise inzake mensenrechten van de kandidaten. Finaal werden 11 effectieve leden van de raad van bestuur en vier opvolgers.

Vlaams minister Bart Somers: “De nieuwe raad van bestuur bestaat uit mensen met grote wetenschappelijke en operationele kennis inzake mensenrechten en verenigt in haar midden een breed scala aan invalshoeken en visies op mensenrechten. Dat zorgt voor een stevige en ruime maatschappelijke en inhoudelijke inbedding. Dat een groot deel van de oppositie niet tegen de aanstelling stemde, zegt veel over de sterkte van het nieuwe team en het groeiende draagvlak voor het VMRI”.

Volgende personen worden met onmiddellijke ingang als lid van de Raad van Bestuur aangesteld:

 • Jonathan Bernaerts (onderzoeker Max Planckinstituut)
 • Hassan Boujedain (directeur Inburgering Atlas)
 • Tine De Strooper (professor mensenrechten UGent)
 • Frank Fleerackers (professor rechten KULeuven, advocaat)
 • Raf Geenens (professor ethiek KULeuven)
 • Katrien Meeuwissen (senior human rights officer bij ENNHRI, het Europese Netwerk voor Nationale Mensenrechteninstituten)
 • Stefaan Sottieaux (hoogleraar grondwettelijk recht KULeuven, advocaat balie Antwerpen)
 • Liesbet Stevens (adjunct directeur Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen)
 • Matthias Storme (buitengewoon hoogleraar rechtsfaculteit UAntwerpen, advocaat)
 • Gerhard van der Schyff (hoofddocent  Department of Public Law and Governance, universiteit Tilburg)
 • Nathalie Van Leuven (directeur van Avansa Mid-en Zuidwest)

Als opvolgers werden volgende kandidaten weerhouden:

 • Thomas Baum (algemeen directeur Kazerne Dossin)
 • Luc Demarez (voorzitter GRIP, mensenrechtenbeweging voor personen met een handicap)
 • Aleydis Nissen (onderzoeker universiteit van Leiden)
 • Aube Wirtgen (professor staats- en bestuursrecht aan de VUB, advocaat)
Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.