Nieuws

Zoeken op categorie

Bart Somers vervijfvoudigt de middelen voor bestrijding van radicalisme

2020/10/21 |

Samenleven

21 oktober 2020 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers zal de komende jaren meer dan 2,5 miljoen euro investeren in de bestrijding van gewelddadige radicalisering. Dat is vijf keer zoveel dan tijdens de vorige bestuursperiode. Bart Somers: “De strijd tegen gewelddadig extremisme blijft brandend actueel. Kijk maar wat deze week in Frankrijk gebeurde, waar Islamistisch geïnspireerde terreur opnieuw toesloeg. Of luister naar de verontrustende rapporten van OCAD, die waarschuwen voor een snel groeiend rechts-extremisme.” Vlaanderen is bevoegd voor het preventieve luik van de aanpak van gewelddadig extremisme. “Ook bij radicalisering is het beter voorkomen dan genezen. Daar ligt een belangrijke taak voor Vlaanderen en haar eerste partners, de lokale besturen. Daarom breiden we het huidige beleid fors uit en zetten in op de lokale preventie en de aanpak van alle vormen van gewelddadige radicalisering en polarisatie, zowel online als offline. We viseren daarbij alle vormen van extremisme, ongeacht of het rechts-, links of religieus geïnspireerd is.”

Terug

In het kader van het Actieplan ter preventie van radicalisering en polarisering van de vorige regering kregen negen steden en gemeenten in 2015 een projectsubsidie toegekend om hen te ondersteunen in hun beleid rond radicalisering. In totaal ging het om een jaarlijks bedrag van ongeveer 500.000 euro en deze subsidie werd elke keer verlengd.

Minister van Samenleven Bart Somers  zal dit beleid actualiseren, duurzamer maken en drastisch uitbreiden. Dat vertelde hij deze ochtend in de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering. Bart Somers: “In het kader van het Vlaams relanceplan hebben we twee miljoen euro extra voorzien voor de strijd tegen radicalisering. We rekenen daarbij ook op de lokale besturen die met deze extra middelen aan de slag kunnen gaan. Het lokale bestuursniveau is het best geplaatst om radicalisering te voorkomen, aangezien ze de eerste signalen het snelst kan oppikken. Samen met collega Demir gaan we daarom ook de lokale integrale veiligheidscellen versterken en werk maken van een gedeeld beroepsgeheim. Op die manier kunnen de lokale besturen en de politie de nodige informatie delen met de socio-preventieve actoren zoals de welzijnswerkers en de straathoekwerkers.”

Online, offline, links, rechts

In Frankrijk werd onlangs een leerkracht vermoord, omdat hij cartoons van de profeet Mohamed in zijn les had getoond. De dagen voordien werd Samuel Paty het mikpunt van haat en bedreigingen op sociale media. Online haatspraak kan snel overslaan in effectief geweld, zoals parlementslid Tom Ongena ook reeds aankaartte.

Daarnaast is er de informatie vanuit de veiligheidsdiensten, die wijzen op een groeiende bedreiging vanuit rechtsextremistische hoek. Dit wordt ook bevestigd door de lokale besturen, die naast de aandacht voor Islamistisch extremisme steeds meer bezorgd zijn over de opkomst van het rechts extremisme. Bij een bevraging van de VVSG uit 2018 zei één op vijf gemeenten dat ze hiermee werd geconfronteerd. Op dit moment loopt een nieuwe bevraging en op basis van de eerste resultaten hiervan, wordt nog een hoger percentage verwacht, de cijfers gaan de richting uit van 1 op 3 gemeenten. 

Bart Somers: “Op sociale media zien we een verontrustende toename van desinformatie, complottheorieën en haatspraak. Als liberaal hecht ik veel belang aan de vrijheid van meningsuiting, maar aanzetten tot haat en geweld is onaanvaardbaar. Met het actieplan en de bijkomende middelen zullen we hier nog meer op inzetten. We maken geen onderscheid tussen religieus-, links-, of rechtsradicalisme. Alle vormen van extremisme moeten veroordeeld en bestreden worden.”

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.